С признание, че действа във вреда на обществения и държавния интерес

ВАС потвърди незабавното уволнение на Тодорова без тревога, че 40 дела започват отначало

Наказанието за забавено правосъдие е още по-забавено правосъдие

ВАС потвърди незабавното уволнение на Тодорова без тревога, че 40 дела започват отначало

Близо 40 дела, гледани от съдия Мирослава Тодорова, тръгват отначало, стана ясно в четвъртък, когато и петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) постанови , че предварителното изпълнение на решението за уволнение на Тодорова остава в сила. Делото по същество срещу уволнението ѝ обаче още не е започнало и окончателното решение по казуса тепърва предстои.

Висшият съдебен съвет (ВСС) преди две седмици уволни дисциплинарно председателя на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова заради забавени дела. Решението, което вдигна на бунт редови съдии и граждански организации и бе определено от президента Росен Плевнелиев като "необосновано и необективно", бе намери място и в силно критичния мониторингов доклад на ЕК.

Тодорова обжалва уволнението си пред ВАС, но първо тричленен, а сега е петчленен състав на съда уважи решението на ВСС.

Това означава, че близо 40-те дела, които досега гледаше съставът на Софийския градски съд (СГС), председателстван от Тодорова, ще трябва да започнат отначало, като бъдат прехвърлени на останалите ѝ колеги. Точно този развой на събитията бе и основният аргумент на уволнения съдия да иска спиране на решението на ВСС, тъй като това е в интерес на самата правосъдна система.

Магистратите от ВАС обаче не виждат наличие на "значителна или трудно поправима вреда, а такива твърдения и съответно доказателства не са представени по делото", както се посочва в мотивите им.

Дори да приемем тази правна логика за адекватна, абсурдът е, че ВСС наказва Тодорова заради забавено правосъдие, а ВАС дава картбланш за по-нататъшно задълбочаване на проблема със забавеното или въобще отложено правосъдие.

В образец на формално правораздаване, ВАС приема, че стартирането на 40 дела отначало не накърнява личния интерес на Тодорова, каквато е хипотезата, при която законът допуска спирането на предварителното изпълнение на уволнението.

Тя "е следвало да докаже наличие на предвиденото в хипотезата на чл.166 ал.2 АПК – причиняване на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, а такива твърдения и съответно доказателства не са представени по делото. Прието е, че безспорно в резултат на решението на ВСС, всички наказателни дела, по които е даден ход на съдебното следствие с участието на съдия Тодорова ще започнат отначало, съгласно нормата на чл.258 НПК и това ще се отрази неблагоприятно както за страните по тези дела, така и за останалите съдии в СГС", посочва петчленният състав.

"Тричленният състав е отчел, че тези основания за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на решението на ВСС са свързани с евентуално защитим държавен и обществен интерес, но не обосновават наличие на условията по чл.166 ал.2 АПК. Определението е правилно", заключват категорично върховните съдии Илиана Славовска (участвала в състава, оправдал Ахмед Доган по делото му за конфликт на интереси – бел. ред.), Надежда Джелепова, Наталия Марчева, Мариета Милева и Еманоил Митев.

В жалбата си Тодорова подробно бе коментирала този мотив на 3-членния състав на ВАС, посочвайки, че в закона не съществува конфронтация между понятията за личен и обществен интерес, доколкото всеки човек по презумпция е част от обществото.

"Ако е защитен личният интерес, в още по-голяма степен е защитен общественият. Изисква се да бъде доказван личен интерес, единствено ако той се противопоставя на обществения. Тогава съдът е длъжен да оцени двата интереса и давайки превес на единия, да отговори дали тази защита няма да увреди несъразмерно другия. В настоящия случай противопоставяне между личния ми интерес и този на правосъдието – няма. Впрочем, това основно правно положение е трайно установено в практиката на ВАС", смята съдия Тодорова.

Като пример тя дава делото на митниците срещу "Лукойл" за отнемането на лиценза на дружеството, по което магистратите приеха, че правнозащитими са, освен личните интереси на жалбоподателя, и интересите на националното стопанство.

"Първоинстанционният съд правилно е определил, че предварителното изпълнение на решението на митническия орган за отнемане на лиценза би довело до значителни и труднопоправими вреди не само за адресати на акта, но и за трети лица, което обуславя и необходимостта от спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение", цитира Тодорова окончателното решение на ВАС по казуса с отнетия лиценз на "Лукойл Нефотхим".

Съдът отхвърля и аргументите на Тодорова, че съдебният състав на долната инстанция е бил определен в нарушение на изискването за предварително установеност на съда – гаранция за безпристрастен и независим съд според Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Повод за този неин мотив стана фактът, че шефът на ВАС Георги Колев разпредели делото ѝ на съдии от Шесто отделение, въпреки че до този момент всички казуси срещу наказания, наложени от ВСС, бяха гледани от състави от Седмо отделение.

"Председателят на ВАС осъществява организационно ръководство на дейността на Върховния административен съд, при което в рамките на правомощията му и с оглед натовареността на съда е постановена и заповед № 352 от 06.03.2012 г., с която е разпределена материята по отделения, като делата по ЗСВ са разпределени на Шесто отделение на ВАС. Действително до тази дата тези дела са били разпределени на Седмо отделение, но също въз основа на предходна заповед на Председателя на ВАС", приемат обаче върховните съдии.

Междувременно шефката на въпросното Шесто отделение на ВАС Светла Петкова бе предложена за член на ВСС от групата на ГЕРБ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?