ВАС прекрати дело на Би Ти Ви за достъп до националното футболно първенство

Върховният административен съд (ВАС) е оставил без разглеждане жалбата на Би Ти Ви срещу отказ на Съвета за електронни медии (СЕМ) във връзка с осигуряването на достъп на частния оператор до отразяване на националното футболно първенство.

Би Ти Ви искаше СЕМ да издаде задължителни указания на БНТ за спазване условията на лицензията ѝ в частта, свързана с осигуряването на достъп на другите радио- и телевизионни оператори за информационно отразяване на значими събития, за които БНТ притежава изключително право.

Съдът е прекратил производството по делото. Това определение може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

Съдебният състав приема, че жалбата е недопустима. С атакувания отказ на СЕМ не се възпрепятства осъществяването на правото на жалбоподателя да получи достъп за информационно отразяване на събитието, предмет на спора между страните, тъй като задължението на БНТ не произтича от решение на СЕМ, а от влязлата в сила лицензия.

Отказът на съвета да се дадат задължителни указания на телевизионен оператор да изпълнява задълженията си, произтичащи от лицензионния акт, не притежава белезите на индивидуален административен акт, поради което не може да бъде предмет на съдебен контрол по пътя на самостоятелното му обжалване, мотивират се от ВАС.

Споделяне

Още от България