ВАС прекрати делото срещу наредбата за учебниците

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата срещу текст от Наредба номер 5 от 15 май т.г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала на МОН.

Съдът е приел жалбата за процесуално недопустима и е прекратил производството по делото. Определението не подлежи на обжалване, отбелязват от ВАС.

Петчленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата, подадена от Дорета Ангелова - управител на издателство "Планета-3" ООД, и Даниела Биланска - управител на издателство ЕТ "Даниела Убенова - Даниела Биланска", срещу параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба номер 5.

Дорета Ангелова, с писмена молба, депозирана в съда на 11 септември 2003 г., е оттеглила жалбата си и тя следва да се остави без разглеждане, съобщават от съда. Петчленният състав на ВАС е установил, че е отпаднал правният интерес на втория жалбоподател от обжалване на текста от Наредба номер 5 на МОН.

Обжалваната разпоредба регламентира възможност за подаване на заявления по Наредба номер 5, като фиксира краен срок -до 5 юни 2003 г. Този срок е изтекъл още преди датата на подаване на жалбата - 16 юни 2003 г., са аргументите на ВАС. Към настоящия момент разпоредбата на Наредба номер 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала на МОН е произвела своето правно и фактическо действие.

От приложените към делото доказателства е видно, че е приключила процедурата по оценяване на проекти на учебни помагала, предназначени за децата от подготвителните групи и подготвителните класове. Министърът на образованието и науката е утвърдил списък на одобрените учебни помагала.

Съдебният състав счита, че към момента на произнасяне по жалбата липсва предмет на обжалване, поради което не е налице и правен интерес от отмяната на оспорения текст. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното обжалване, отбелязват от пресслужбата на ВАС.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?