ВАС решава последно за уволнението на Гоцев на 17 декември

Върховният административен съд е образувал дело по касационна жалба на Съвета за електронни медии срещу решението на тричленен състав на съда, с което беше отменено освобождаването на Кирил Гоцев от поста генерален директор на Българската национална телевизия.

СЕМ освободи Гоцев за това, че е допуснал извършването от други лица на три системни нарушения на принципите за осъществяване на радио-и телевизионна дейност по глава от Закона за радиото и телевизията, както и заради допуснати от други лица груби нарушения на принципите за осъществяване на радио- и телевизионна дейност.

Според жалбата на СЕМ не е налице нарушение на административнопроизводствените правила, или поне не е налице "съществено нарушение" при освобождаването на Гоцев.

Първоинстанционният състав на ВАС счете, че липсват 3 системни нарушения по смисъла на закона за радио и телевизия в рамките на мандата на Гоцев като титуляр - че нарушенията, заради които е уволнен, не са дефинирани от СЕМ като "груби", както и че всяко едно от тях в съответствие с конституционната практика не е мотивирано индивидуално.

В процесуално-правен аспект съдебната инстанция констатира, че не е гарантирано правото на защита на генералния директор, с което СЕМ извършва нарушение на Закона за административното производство, тъй като административният орган не е осигурил възможност на Гоцев да предостави възражение, коментира още след произнасянето на съда юристката на СЕМ Райна Николова.

В жалбата си до ВАС сега СЕМ твърди, че като адресат на трите наказателни постановления Гоцев се е възползвал от правото си да защити правата и законните си интереси чрез обжалването на две от тях. Касационният жалбоподател подчертава, че извършените нарушения са груби.

Делото е насрочено за разглеждане в открито заседание пред петчленен състав на ВАС на 17 декември.

Гоцев бе уволнен през март с 5 срещу 4 гласа след скандала с договора за реклама с руската компания "Видеоинтернешънъл", но формалните мотиви бяха съвсем други - за системни нарушения на закона за радио и телевизия като не е осигурено право на отговор в предаванията "Актуално", "Всяка неделя" и "Гласове".

На 14 октомври 3-членен състав на ВАС отмени решението на СЕМ от 16 март тази година, в частта, с която Кирил Гоцев беше освободен от длъжността генерален директор на БНТ.

Решението да се обжалва отмененото му уволнение от тричленен състав на ВАС бе взето вчера с 6 на 3 гласа, въздържали са се Мария Стефанова, Юлияна Тончева и Стефан Димитров.

Споделяне

Още от България