ВАС ще гледа дело срещу позитивния лекарствен списък

Върховният административен съд ще гледа утре дело, образувано по жалба срещу Позитивния лекарствен списък, в който не са включени два медикамента за болни от диабет.

Дружеството "Ново Нордиск А/Ес" е подало жалба срещу отказа на Министерския съвет да бъдат включени лекарствените продукти NovoMix 30 Flex Pen 100 IU/ml-3 и NovoNorm tabl. 0,5 mg X 90, 1 mg X 90 и 2 mg X 90 в Позитивния лекарствен списък, приет с наредба на 18 декември м.г.

Жалбоподателят твърди, че отказът на Министерския съвет противоречи на материалноправните разпоредби на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и на Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?