ВАС ще гледа жалбата на Кирил Гоцев срещу СЕМ на 28 юни

На 28 юни Върховният административен съд (ВАС) ще гледа жалбата на уволнения директор на БНТ Кирил Гоцев срещу Съвета за електронни медии (СЕМ). Междувременно, на 14 май СЕМ ще трябва да избере негов наследник, след като процедурата бе открита независимо от обжалването.

Гоцев оспорва решението на СЕМ от 16 март 2004 г., с което бе прекратен предсрочно мандатът му на генерален директор на БНТ. Тогава с 5 на 4 гласа медийните надзорници решиха, че той е допуснал да бъдат извършени три системни нарушения на принципите за осъществяване на радио- и телевизионна дейност, както и на груби нарушения на принципите за осъществяване на радио- и телевизионна дейност.

За нарушенията, описани в решението на СЕМ, на БНТ са издадени три наказателни постановления за нарушение в предаването "Гласове" на принципа за защита на личната неприкосновеност на гражданите; за непредоставяне на право на отговор на търговското дружество "Каолин" АД в предаването "Актуално" и за непредоставяне на право на отговор на търговското дружество "Каолин" АД в предаването "Всяка неделя".

В жалбата си Гоцев твърди, че с атакуваното решение СЕМ е накърнил правото му на защита като не се е съобразил с разпоредбите на Закона за административното производство, според които преди издаване на индивидуален административен акт, административният орган е длъжен да съобщи на заинтересованите страни за започването на производството и да обсъди обясненията и възраженията им.

В жалбата пише, че посочените в решението на СЕМ нарушения незаконосъобразно са квалифицирани като груби. Според Гоцев, те не са и системни, тъй като първото нарушение е извършено когато той е заемал длъжността генерален директор като "временно изпълняващ", а не в рамките на мандата му като титуляр (според Допълнителните разпоредби на ЗРТ, "системно" е извършването на нарушение по една глава от закона три или повече пъти).

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание пред тричленен състав на ВАС.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?