ВАС ще излезе с проект за създаване на нов административен съд

Председателят на ВАС Георги Колев (в средата) и заместниците му Румяна Монова и Боян Магдалинчев, сн. БГНЕС

Ръководството на Върховния административен съд (ВАС) съвсем скоро ще представи проект за създаване на нов вид административно съдилище с основна цел да намали собственото си натоварване с дела. Идеята е да се създаде "Централен административен съд", който да поеме голяма част от делата, гледани сега от тричленните първоинстанционни състави на ВАС.

"Част от делата, които се разглеждат като първа инстанция пред ВАС и които са извън тези, които са посочени изрично в Конституцията, да може да се поемат от Централния административен съд, а от друга страна, той да поеме като касационна инстанция и част от делата на административните съдилища в страната", обясни ръководителят на работната група по проекта съдия Боян Магдалинчев, заместник-председател на ВАС.

Реализирането на идеята изисква промени в Закона за съдебната власт и Административно процесуалния кодекс.

Ако идеята бъде реализирана, ще се стигне до разтоварване на между 30-40% от делата, които сега постъпват във ВАС. В момента средната натовареност на съдия във Върховния административен съд е 230-240 дела годишно. За сравнение средната натовареност на съдия във Върховния касационен съд е 80-120 дела.

"Огромният обем работа наложи ръководството да обмисли някаква идея за евентуално разтоварване, защото големият обем води до недобро качество на работа", добави Магдалинчев.

Новият съд би разглеждал делата срещу актовете на енергийния регулатор (ДКЕВР), срещу актовете на всички изпълнителни агенции, актовете на министрите и на министър-председателя. Предвижда се новият съд да има щат от 40 магистрати.

"В момента след съдилищата на окръжно равнище съществува само Върховен административен съд, апелативното равнище липсва. Това обуславя и обстоятелството, че във ВАС се гледат множество дела на първа инстанция, което аз лично считам, че не трябва да е така. В крайна сметка, един Върховен съд следва да бъде една чиста касационна инстанция и да разглежда именно такива дела", коментира от своя страна председателят на ВАС Георги Колев.

През 2012 г. съдиите във ВАС са решили в срок около 93 процента от делата си, на производство са били 21 000 дела.

Георги Колев за пореден път отказа да поеме лична отговорност за критиките срещу системата за случайното разпределение на делата в подопечното му съдилище. През миналата седмица комисия, съставена от членове на Висшия съдебен съвет, излезе с доклад, който сочи, че системата може да се манипулира.

Председателят на ВАС обясни, че вече е изразил възраженията си срещу този доклад. Той призна, че системата има несъвършенства, но допълни, че тяхното отстраняване е работа на Висшия съдебен съвет.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?