ВАС задължи здравното министерство да осигурява лечение на онкоболни

Тричленен състав на ВАС осъди министъра на здравеопазването в едномесечен срок да изпълни задълженията, произтичащи от Наредба № 34, която урежда отпускането на скъпоструващи медикаменти за пациенти с онкологични заболяванеия, редки болести и бъбречно болни.

Делото е образувано по жалба на Ангелина Бонева, която от 2006 г. страда от карцином на щитовидната жлеза. Тя провежда терапия с предписания ѝ радиоактивен йод 131, който се осигурява от здравното министерство със средства от републиканския бюджет.

Поради това, че министерството не е осигурявало и продължава да не осигурява необходимите диагностични и лечебни дози от този препарат за провеждане на предписаното ѝ лечение, което за нея е животоспасяващо, Бонева е принудена да заплаща доставките със свои средства, което е непосилно с отпуснатата ѝ социална пенсия за инвалидност в размер на 92.53 лв.

Заради неосигуряване на необходимото лечение, заболяването ѝ се е усложнило.

Съдът не приема довода на здравното министерство, че не съществува механизъм, по който да се осигурят на всеки отделен пациент необходимите му лечебни и диагностични дози радиоактивен йод, тъй като доставките са за определени количества, а не за конкретни пациенти.

Според съда, това разбиране е неправилно, защото не отчита безспорния факт, че зад всяка изпълнена доставка на радиоактивен йод стои нуждата от лечение и диагностика на отделен пациент, а зад доставките на цялото необходимо количество стоят здравните потребности на всички онкоболни български граждани.

Споделяне

Още от България