Василев отложи добрите новини за 2003-та година

Ден след като прогнозира двойно по-малък от предварително планирания икономически ръст за 2002 година, вицепремиерът Николай Василев отново се изказа оптимистично за развитието на България, по време на среща на част от правителствения екип с Европейската кръгла маса на индустриалците.

Този път прогнозите на вицепремиера започнаха от 2003-та нататък. По думите на Николай Василев, оттогава България ще привлича по 2 млрд.долара инвестиции годишно. Пак от 2003 г., в лоши години ръстът на икономиката ще е 5%, а в добри - двойно по-голям или 10 процента. Също 5 на сто ръст на БВП е прогнозата на вицепремиера за тази година.

За ситуацията в България през 2002 г. Василев посочи, че заради създалата се икономическа ситуация след терористичните удари в САЩ не може точно да прогнозира икономическия растеж, но той щял да бъде над средното ниво за страните от Централна и Източна Европа. Само преди ден вицепремиерът бе по-конкретен и определи ръста на БВП за догодина в диапазона 3 - 3,5 процента, като едновременно предупреди, че това ще е тежка година, с голямо напрежение в бюджета.

На пресконференция след срещата, в потвърждение на песимистичните си оценки от вчера за това какво ни чака през следващата година вицепремиерът повтори, че прогнозите за търговския баланс и дефицита в платежния баланс са песимистични. За пример Василев посочи търговския ни баланс с Русия, по думите му вносът е на стойност 1,600 млрд.долара, а износът - 120 млн.долара. Това за мен е национална трагедия, ситуацията е такава, че трябва да избираме между много лошо и по-малко лошо, коментира Василев.

На практика вицепремиерът цитира закръглени цифри на стокообмена ни с Руската федерация за 2000-та година. През същата година обаче стокообменът на България с ЕС - нашият основен търговски партньор с близо 60-процентен дял във външната търговия, изглежда по следния начин: увеличение на българския износ за страните от ЕС с 18,4% /общо2,474 млрд.долара/ и увеличение на вноса от ЕС в България с 7,4% /общо 2,865 млрд.долара/.

Пред европейските индустриалци Василев посочи и приоритетите на правителствената програма, която все още я няма - развитие на високите технологии и комуникациите, енергетиката, туризма и селското стопанство.

По време на двучасовата дискусия, от едната страна на масата стояха вицепремиерите Николай Василев и Лидия Шулева, министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров, изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Апостол Апостолов и заместник-министърът на икономиката Никола Янков. От другата страна бяха барон Даниел Янсен от "Солвей", Карел Винк от "Юнион Миниер", Ричард Шенц от "ОМV", Ерик Ваес от "Инвестор АБ$ и Димитрис Даскалопулос от "Делта холдинг".

Иначе заключенията на Европейската кръгла маса на индустриалците почти преповториха тезите от срещата преди година в София - необходимостта от наличието на ефективна администрация, прилагане на законодателството, въвеждане на ефикасни митнически процедури и даване свобода на съдилищата да решават търговските спорове по-скоро чрез арбитраж, отколкото чрез съдебни процедури. Всичко това с цел да се осигури ефикасен инвестиционен и бизнес климат без заплаха от корупция.

Индустриалците смятат, че е необходимо да се подобри корпоративното управление, правителството бе приканено да обърне специално внимание на развитието на инфраструктурата - пътища, пристанища, железопътни линии и телекомуникации.

Министър Пламен Петров обясни, че това е един от приоритетите на новото правителство. Според него по повечето проекти в тази област ще се търси съчетаването на финансиране от международните финансови институции, Европейският съюз и частни инвеститори. Той призова за увеличаване на инвестициите във високите технологии, защото страната ни има потенциал в този сектор.

Зам.министърът на икономиката Никола Янков обясни, че към него ще се създаде аналитично звено от 20-25 души, което ще събира и анализира икономическа информация за отделните сектори в икономиката. Тя ще служи като основа за вземане на решения от министерството и ще бъде предоставяна и на инвеститорите.

Даниел Янсен поиска по-активна политика на българското правителство, която да популяризира предимствата на страната, защото България си остава една от последните по развитие сред 12-те кандидатки за ЕС.

Според него правителството трябва да направи представяния на страната в Брюксел, където са централите на ЕС и НАТО, и в Лондон. На тях трябва да се представи както управленската си програма, така и възможностите за инвестиции у нас.

В края на дискусията думата взе и изпълнителният директор на "Юнион Миниер Пирдоп Мед" Кирко Кирков, който председателства асоцияцията на чуждестранните инвеститори в България. За да напомни на правителството, че инвеститорите следят с огромен интерес преговорите с МВФ, защото те ще бъдат знак за начина, по който кабинетът ще разговаря оттук нататък с бизнеса.

© Copyright Mediapool

Споделяне

Още от Бизнес