Съюзът на съдиите в България обясни и на новия ВСС:

Вътрешният министър не трябва да се меси в работата на съда

Гражданите и страните по делата не трябва да имат никакво съмнение в ненамесата от страна на вътрешния министър в съдебните процеси. Такова становище излага Съюзът на съдиите в България в първото си писмо до новия състав на ВСС. В текста се отговаря ясно на въпроса поставен от някои членове на новия съвет защо вътрешният министър да не може да коментира съдебната система, като всеки един "обикновен гражданин" в България.

"Без съмнение министърът на вътрешните работи се изказва като представител на ръководеното от него ведомство, притежаващо силния властови ресурс и правомощия да разследва престъпленията. Затова всяка негова изява по въпроси, свързани със съдебното производство, трябва да отговаря на стандартите на правовата държава – да е с такова съдържание и форма, че да не се събужда никакво съмнение у гражданите, включително у страните по делата, че съдът или кадровият орган на съдиите биха могли да бъдат притеснени или повлияни от изказването по какъвто и да било начин", пише в писмото си съдийският съюз.

България вече е осъждана за изявления на представители на държавна власт извън процеса, които са поставяли под съмнение стабилността на неговия изход, се казва по-нататък в текста. "Действително, делото "Петьо Петков" беше по аналогичен случай – държавата беше осъдена, заради изявления на бившия районен прокурор на София Славчо Кържев, който по повод първоинстанционна оправдателна присъда заяви на пресконференция, че "няма съд, който да е способен да го убеди, че Петков е невинен за това престъпление".

От ССБ обясняват, че Евросъдът не приема това като лично мнение на районния прокурор, а стандартите, които това решение зададе, много често са споменавани по повод на изявления на представители на властите през последните години. Затова е много смущаващо, че членовете на ВСС на миналото заседание поставяха въпроси като например няма ли министърът правата на гражданин в критиките срещу съда (Незабравка Стоева), коментираха че той всъщност се е изказвал по съдебната реформа (Михаил Кожарев), а пък по висящите дела наистина има проблеми (Юлиана Колева).

ССБ настоява за ясна и категорична позиция в защита на независимостта на съда и разделението на властите по повод и изказването на министър Цветанов по БНР от 4 ноември, когато "министърът коментира постановените оправдателни присъди по две неприключили наказателни производства в остро негативен план и изрази очаквания за постановяване на осъдителна присъда по трето наказателно производство, по което в момента се провеждат съдебни прения".

Освен призив за защита на независимостта на съдебната система, което е основно задължение на ВСС, писмото на Съюза на съдиите съдържа и конкретни предложения, свързани с оценката на магистратският труд, процедури за повишаване, дейност по атестиране, промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) за конкурсите за повишаване и преместване.

Особено съществена част от писмото е настояването ВСС да създаде регистър и контрол върху дейността на административните ръководители по командироването на магистрати. Отдавна е известно, че командироването, на което председателите на съдилищата и ръководителите на прокуратурите имат право по закон, се е превърнало в лост за създаване на обкръжение от послушни изпълнители на "поръчки на шефа", което прави неотложна промяната и слагането на ред.

По отношение на конкурсите ССБ настоява в бъдеще тежестта в оценката да се поставя върху качеството на работата на магистрата до момента и върху неговата пригодност за длъжността. А не както досега - върху неясно препитване "по право". Досегашната практика на конкурсите, припомня ССБ, стимулира кандидатите да четат учебници, а не да решават дела, по които да се оценят професионалните им качества. За да се постигне промяната обаче, ВСС трябва да изготви профили на длъжностите.

ССБ уточнява също, че детайлизирането на уредбата по атестирането трябва да се прави от ВСС, а не от Министерството на правосъдието, тъй като това пряко се отнася до независимостта на съдебната система. Във
връзка с кадровата дейност съдиите обясняват кое е от компетентността на съвета, кое - на законодателите.

Споделяне

Още по темата

Още от България