Ваучерна схема за участия в изложения от догодина с европари

Над половината от фирмите участвали в панаири сключват нови договори

Ваучерна схема за участия в изложения от догодина с европари

Самостоятелно участие на българските малки и средни предприятия в международни изложения с помощта на ваучери. Тази нова дейност е разработила Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по европейски проект. Очаква се до края на годината той да бъде одобрен от управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Новият проект е с бюджет от близо 5 млн. лв. Той е продължение на приключилия проект за участие на български фирми в международни панаири и конференции, който се реализира през последните две години и е бил на същата стойност Това съобщи координаторът на проекта Мирела Тасева, която отчете свършеното по него.

Този проект е важен за интернационализацията на малките и средните фирми у нас и съм сигурен, че ще продължим макар и с малко прекъсване в рамките на 5 – 6 месеца, каза Александър Минев, и.д. изпълнителният директор на ИАНМСП и ръководител на проекта.

Това е първият изпълнен европейски проект у нас, който се отчита по електронен път чрез системата за еврофондовете ИСУН, посочи Борислав Димитрачков, зам.-ръководител на проекта.

За разлика от първия проект за участие на фирми в изложения и панаири, реализиран през миналия програмен период, този път няма нито едно оплакване от компании и се отчита преизпълнение на почти всички от заложените индикатори. Проведени са повече изложения и панаири у нас и в чужбина спрямо предвиденото. Участвалите компании също са над планираните.

Най-впечатляващият резултат е, че над две трети от фирмите са участвали за първи път, което показва че е преодолян проблемът с т.нар. абонирани компании в международни изложения. Общо в 24 международни панаири и изложения в чужбина са се включили 224 фирми, от които 153 са участвали за първи път при заложени по проект 60.

Средно между 10 000 и 15 000 лв. е помощта за една компания за участие в международен панаир по проекта. Средствата отиват за наемане на изложбена площ, транспорта на стоката на фирмата, достъп до всички мероприятия на изложението. Фирмата плаща само командировъчните, настаняването и транспорта на служителите си.

Чрез изработването на мултифункционален щанд за многократна употреба е преодолян проблема от миналия програмен период, когато имаше забавяния с направата на щанда, а изложителите се оплакваха.

Ефектът от участието за българските фирми в изложения и панаири е установяване на нови контакти, реализиране на сделки, внедряване на нови продукти в производството и иновации, повишаване на качеството, намиране на нови доставчици, обмяна на технологии, повишаване на квалификацията, придобиване на сертификати и регистриране на търговска марка.

Над две трети от компаниите, участвали в панаирите, установяват дългосрочни партньорства и подписаните от тях договори са предимно за износ. Над 80 на сто от сделките са за договори до 50 000 лева, а близо 12 на сто – до 100 000 лв. Само 2.2 на сто от подписаните договори са за над 300 000 лв. Това е обяснимо с факта, че в панаирите и изложенията участват малки и средни предприятия.

Споделяне

Още от Бизнес

Как да се подходи с новата детска болница?