Въвежда се данъчно облекчение "домашен майстор" до 200 лв.

Отстъпката ще се ползва срещу документ за плащане

Въвежда се данъчно облекчение "домашен майстор" до 200 лв.

Държавата ще направи опит да извади на светло един от най-сивите сектори в държавата – домашните ремонти. Майсторите често работят изцяло нелегално, без да плащат каквито и да било данъци срещу сумите, които получават "на ръка" от клиентите си.

Като решение на проблема финансовото министерство предлага данъчни промени, с които физическите лица ще могат да ползват данъчно облекчение при ползване на услуги за ремонтни дейности.

От годишната данъчна основа ще се приспадат направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв. Тъй като данъкът върху доходите у нас е 10%, то максималната данъчна отстъпка може да бъде 200 лв.

Условията за ползването ѝ са недвижимият имот да е в България, да не е част от активите на фирма, а клиентът да има документ от майстора за платения труд за ремонта, който съдържа реквизитите по Закона за счетоводството (номер, дата на издаване, имената на майстора или фирмата, техните ЕГН или код от Търговския регистър). Ще трябва да се представи и документ за плащането – фискален бон, разписка, банково нареждане или друго.

Ако депутатите одобрят идеята на финансовото министерство, облекчението за пръв път ще може да се ползва за доходите от 2020 г. - тоест в данъчната кампания от януари до април 2021 г. Това значи, че хората, които правят ремонти на домовете си това лято, трябва още сега да изискат съответните документи за разходите, за да могат да ползват облекчението в началото на следващата година.

То е част от поредица промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Въвежда се например доброволно предварително деклариране на рискови стоки, които подлежат на фискален контрол като пшеница, редица плодове, зеленчуци, меса, сирена и др. Става дума за транспорт с камиони над 3.5 тона на стоките от страната до държава от ЕС или обратно. Декларирането ще става изцяло онлайн.

С текстове в законопроекта се въвежда и възможност за връчване на ревизионни актове или покани за доброволно плащане на задължения по електронната поща. Ако писмото бъде отворено, това ще се счита за законно връчено предупреждение.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес