Въвежда се досие с нарушенията на служебните шофьори

Въвежда се и задължителна проверка за алкохол преди да тръгнат на път

Въвежда се досие с нарушенията на служебните шофьори

Всички държавни и общински институции ще трябва да въведат вътрешни системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Препоръката за внедряването им е на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", съобщиха от ведомството.

Предвижда се да има постоянен мониторинг на нарушенията на шофьорите, които управляват служебни автомобили. Ако те трупат актове това е сигнал за рисково поведение на пътя. При този случай ведомството трябва да предприеме мерки спрямо шофьора, които да коригират поведението му.

Освен това шофьорите на служебни автомобили ще трябва да минат и курс за оказване на първа помощ. Така те ще придобият умения да реагират при рискови ситуации и при инцидент на пътя, включително когато са свидетели на пътно-транспортно произшествие, е посочено в съобщението.

Сред мерките е и преминаване на задължителен инструктаж по безопасност на движението по пътищата за новопостъпилите служители. Освен това преди да се повери автомобил на служител, той трябва да бъде тестван за наличие на алкохол в кръвта. Това може да се извърши и с автоматизирани технически средства, препоръчват от държавната агенция.

Акцент се поставя и на изправността на служебните превозни средства.

Около 40% от всички пътно-транспортни произшествия в ЕС стават при служебни пътувания. Поради тази причина и към момента част от тези мерки се прилагат в редица компании и институции в Европа.

Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" е направила преглед на най-добрите практики при разработването на насоките и ги е разпратила за въвеждане на държавните и общински институции. Част от тях и към момента се прилагат от различни организации, но разписването им и прилагането им в цялост ще допринесе за повишаване на безопасността при служебни пътувания, е посочено в съобщението.

Разработването на системи за управление на безопасността на служителите при движение по пътищата и внедряването им в държавните администрации е заложено в Решение № 16 на Министерския съвет от началото на тази година. Целта е да се ограничи пътнотранспортния травматизъм у нас.

Споделяне

Още от България