Въвежда се комбинирано обучение за деца със специални нужди

Въвежда се комбинирано обучение за деца със специални нужди

Още през тази учебна година да бъде въведена комбинирана форма на обучение на деца със специални образователни потребности, настояват депутати. Те подкрепиха на първо четене в сряда две идентични предложения за изменение на Закона за народната просвета, внесени от Коалиция за България и от ГЕРБ.

 

Според корекциите, комбинираната форма на обучение ще се осъществява по реда на дневната форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. От левицата обясняват, че това ще позволи на учениците с различни особености в развитието и дефицит на вниманието да прекарват определени часове в клас с връстниците си.

 

"Средата е тази, която трябва да се приспособи към нуждите на децата, а не обратното“, заяви Милена Дамянова от ГЕРБ. Според нея няма да е възможно промяната да влезе в сила от 15 септември 2013 г., но призова да се поеме ангажимент това да се случи поне в рамките на тази учебна година.

 

Валентина Богданова от Коалиция за България обаче припомни, че тази година не са предвидени пари за тази специфична форма на обучение за всички ученици. Затова тя призова между първо и второ четене на измененията да се уточни, че комбинираната форма се въвежда за точно определена група ученици.

 

В измененията е записано, че за въвеждането на комбинирана форма на обучение училищата ще се нуждаят от постоянната подкрепа на ресурсен учител. Депутатите предлагат до един месец от влизането в сила на измененията подзаконовите нормативни актове да бъдат приведени в съответствие.

 

"Идеята за тези промени се появи вследствие на среща с майки на деца с аутизъм и отразява тяхното желание, ако състоянието на децата позволява, те да се обучават заедно със свои връстници“, обясни Георги Кадиев от БСП. В момента на места съществува комбинирана форма на обучение, но тя е без законова уредба и се осъществява само с решението на директорите.

Споделяне

Още от България