Въвежда се външен контрол върху съхранението на резерва

Правителството определи новите условия за съхраняването на резерва, с промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Агенция "Държавен резерв" ще наема външни съхранители само при недостиг на собствени складове, а те ще бъдат длъжни да съхраняват отделно стоките от резерва от военновременните запаси. Разделението между резерва и военновременните запаси ще важи и за складовете на държавната агенция.

С промените на закона се дава възможност за външни проверки на качеството на съхранение на стоките от резерва. Досега проверки извършваше само държавната агенция, която според съобщението на правителствената пресслужба не разполага с технически капацитет. В същото време в България имало различни специализирани структури с технически и експертен капацитет, които могат да извършват постоянен контрол.

Изборът на външен контрольор ще става чрез обществена поръчка.

Още от Бизнес