Въвеждат се чудовищни санкции при кражба на вода

Сметката за потреблението в общите части вече ще се разпределя поравно

Въвеждат се чудовищни санкции при кражба на вода

Нова наредба на регионалното министерство предвижда изключително тежки санкции при кражба на вода.

При установяване на незаконно присъединяване към общите мрежи и съоръжения съответните отклонения ще се прекъсват.

В случай, че те се ползват от потребител, който има открита партида към оператора, откраднатото количество ще бъде определено според пропускателната способност на тръбата при непрекъснато изтичане на водата със скорост 1 метър в секунда за период от 1 година (чл. 42). Така ще се определя и количеството на изразходваната вода и при нарушаване на пломбите или увреждане на общия водомер.

Това предвижда новата Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, която е публикувана от регионалното министерство за обществено обсъждане, предаде БГНЕС.

Сметката за водата, използвана за общи нужди в жилищните сгради в режим на етажна собственост, ще се разпределя поравно между всички апартаменти, при условие че всички потребители са изрядни, предвижда още поднормативният акт.

Досега разходваните количества се начисляваха на абонатите пропорционално на тяхното потребление.

"Няма как да не се отчита цялото количество вода, което постъпва в сградата. Всички собственици имат еднакви ангажименти към поддържането на общите части, включително на ВиК системата. Няма логика тези, които плащат по-големи сметки за предоставените им ВиК услуги, да поемат и по-голямата част от разходите за поддържане на чистотата в общите части на сградите, поливане на градинките пред блоковете и други", коментира зам.-регионалният министър Малина Крумова.

Тя обаче подчерта, че разпределението поравно е само при условие, че всички потребители са изрядни – осигурили са достъп за реален отчет през последните 12 месеца и водомерите им са технически изправни и в метрологична годност. В противен случай разликата между общия водомер и показанията на измервателните уреди в апартаментите, ще се разпределя само между тези, които нямат индивидуални водомери или не са осигурили достъп за отчитането им.

Зам.-министър Малина Крумова допълни, че когато потребителите са изрядни, етажната собственост може да вземе решение за друг начин на разпределение на разход "общо потребление".

Според наредбата датата и часът на отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери трябва да се обявяват от оператора в срок не по-кратък от три работни дни преди деня на отчитането: чрез писмено съобщение, поставено на подходящо място в сградата, и чрез публикуване на електронната страница на оператора. Ако потребителят отсъства, може да посочи друга дата за посещение, но това се заплаща по цени на оператора.

Важно е също да се знае, че при водомери с дистанционно отчитане, трябва да се извършва физическа проверка и отчет най-малко веднъж на 12 месеца. Същото се отнася и за потребителите, които се самоотчитат.

Предвид недоброто състояние на голяма част от сградните водопроводни инсталации, операторите, при подадено заявление от етажната собственост или от 1/3 от потребителите в сградата, могат да извършат срещу заплащане обследване на сградните инсталации, предвижда още проектът.

Новата наредба беше изработена от междуведомствена работна група. В състава ѝ бяха включени представители на различни ангажирани по темата ведомства, включително на омбудсмана, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, ВиК операторите, Комисията за защита на потребителите, както и представители на неправителствени организации.

ВиК операторите отговарят за поддръжката на публична инфраструктура и на базата на разходите, които правят за това, се определя цената на услугата на цялата територия, която обслужват.

Поддръжката на ВиК системите вътре в сградите и имотите, включително в режим на етажна собственост, е отговорност на собствениците. Новата наредба определя много по-ясно границите между двете с цел избягване на неясноти.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес