Въвеждат се и едномесечни застраховки "Гражданска отговорност"

Задължителните застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука" ще могат да се сключват и за срок от един месец. Това е минималният период за действие на застраховките, реши парламентът при приемането на второ четене на текстове от промените в Закона за застраховането.

В момента тези застраховки са или едногодишни, или се сключват в 15-дневен срок от възникване на застрахователното събитие за периода до края на съответната календарна година.

Освен за собствениците и водачите на автомобили, "Гражданска отговорност" вече ще е задължителна и за охранителите, които използват огнестрелно оръжие, решиха още депутатите.

"Злополука" е задължителната застраховка за пътниците в обществения транспорт и се начислява в цената на билетите.

При застраховки за период по-малък от 3 месеца, размерът на застрахователната премия не може да пада под 25% от годишния размер, определи парламентът. Комисията за финансов надзор ще издава наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната задължителна рискова премия, реда и срока за извършване на задължително застраховане "Гражданска отговорност" и "Злополука", както и за реда на неговото отчитане. С наредбата ще се въведе единна номерация на полиците по задължителните застраховки.

Парламентът реши още, че при пътни злополуки на застраховани лица съответните застрахователи могат да предоставят помощ в натура заедно или вместо парично обезщетение, като поддържат специални отдели за пътна помощ и ги изпращат при инциденти със застрахованите. Досега застрахователите имаха право да плащат обезщетенията само в пари, съобщи БТА.

След спор в пленарната зала бе отложен текстът за това дали членовете на Комисията по финансов надзор могат да извършват и друга платена дейност. В момента всички членове на КФН не могат да извършват друга платена дейност освен преподавателска и научна. Според предложението на парламентарната бюджетна комисия, ограничението остава само за председателя и заместник-председателя на комисията, а за останалите членове на КФН се забранява да работят в изпълнителната власт или за компания, чиято дейност се регулира от комисията.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?