Въвеждат се критерии за по-ефективно използване на онколекарствата

В момента 25-30% от скъпо струващите медикаменти се изхвърлят

Въвеждат се критерии за по-ефективно използване на онколекарствата

Критерии за по-ефективното оползотворяване на скъпо струващите онкомедикаменти от болниците, въвежда Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Промените целят да намалят разхищението на медикаменти, водещо до преразход, и да ограничат злоупотребите.

При химиотерапията дозата, която трябва да получи всеки конкретен пациент, се определя на базата на неговите ръст и тегло. Сега, когато необходимата за даден човек доза е по-малка от съдържанието на флакона, неоползотвореното количество често се изхвърля, а НЗОК плаща на болницата за целия флакон.

По данни на касата в момента се изхвърлят 25-30% от скъпо струващите медикаменти. По мнение на самите болници и фармацевти само с добро планиране този процент може да се намали на 5-7%.

“В същото време тече дискусия защо НЗОК има преразход на средствата за лекарства. Средствата, спестени от разхищение на лекарствени продукти, ще бъдат вложени в лечението на повече пациенти с по-добър терапевтичен ефект“, коментираха от касата.

За първото тримесечие на годината за онкомедикаменти са изплатени над 80.5 млн. лева при бюджет по това перо за цялата година от 225.5 млн. лв.

Затова НЗОК ще изисква от болниците занапред да планират вливанията на пациентите си, така че да се хвърлят по-малко лекарства. Това не е трудно, тъй като и в момента болниците събират в един ден много пациенти за химиотерапия, в чиито терапевтични схеми се ползват едни и същи лекарства. Проблем би имало за някои по-малки болници с недостатъчен брой пациенти.

Занапред касата ще плаща на болниците на база максимална месечна доза за средностатистически ръст, тегло и телесна повърхност на пациентите. Изчислено е, че средната маса е 81 кг за мъжете и 67 кг - за жените. Това не означава, че пациенти над тези килограми няма да получат лечение или лечението им няма да бъде платено. Те отново ще получат доза от лекарството, съобразена с техните килограми и ръст. Тъй като болницата ще лекува и много пациенти под средните килограми и тегло, в крайна сметка се очаква нейният разход да се вмества в определените средни месечни стойности.

Само когато отчетеният от болницата разход средно за целия месец надхвърля средните стойности, тя ще подлежи на изрична проверка от НЗОК и ако се установи, че пациентите реално са лекувани, отново ще ѝ бъде платено. Миналата година от касата се оплакаха, че са засекли отчитането на подозрително големи количества лекарства от някои болници, от които излиза, че пациентите са лекувани с конски дози.

“В случаите, в които отчетеното от лечебното заведение за календарен месец количество лекарствен продукт средно на пациент надвишава определеното количество, изчислено на база на максимална месечна доза за средностатистически ръст, тегло и телесна повърхност, заплащането на лекарствените продукти ще се извършва след проверка от контролните органи на институцията“, заявиха от касата.

От касата увериха, че новите правила по никакъв начин не засягат качеството на лечение на пациентите, което се извършва по действащите алгоритми, правила и стандарти. “Още по-голяма спекулация е, че пациентите с по-високо тегло щели да доплащат лечението си. Не отговаря на истината и твърдението, че НЗОК няма да плати реалното лечение на болниците и то ще остане за тяхна сметка. Всичко ще се плати, но след контрол дали е реално извършено и ефективно планирано“, заявиха от касата.

Оттам коментираха, че промените не касаят пациентите, а финансовите взаимоотношения между НЗОК и договорните партньори.

Новият вариант на указанието е подписан от Българския лекарски съюз и е следствие на обсъждане в регламентираната работна група. В нея обаче, въпреки поканата, не присъстваха националните консултанти и други лица, които се изявяват в медиите.

Споделяне

Още по темата

Още от България