Въвеждат се лицензии за внос на квотни хранителни стоки

При внос на земеделски и хранителни продукти, за които са договорени тарифни квоти, ще се издават лицензии. Това предвиждат правителствените промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, приети на първо четене от парламента в петък.

Предварителното лицензиране при внос може да се прилага в рамките на тарифните квоти на зърнени продукти, ориз, захар, мляко и млечни продукти, говеждо, телешко, пилешко, свинско месо и продукти от него. Разришетилните ще се дават от земеделския министър или упълномощено лице.

Вносителите на земеделски продукти трябва да подават заявления за лицензии в 7-днесев срок от обнародване на решението на Министерски съвет за разпределянето на годишните тарифни квоти и техния размер по период на изпълнение. Фирмите няма да имат право да кандидатстват за повече от едно заявление за внос на един и същи продукт и за повече от 1/3 от обявеното количество за разпределяне. Лицензията няма да може да се прехвърля на друго лице. Няма да се издава разрешение на лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

Неразпределените и неусвоените количества по тарифната квота ще се прехвърлят за усвояване през следващ период.

Митниците ще отчитат внасяните по тарифните квоти количества по издадените лицензии. Внесената от фирмите гаранция за изпълнение на лицензията ще се възстановява напълно при представяне на завереното награницата разрешително и митническа декларация за реализиран внос на 95 на сто от определеното количество.

Споделяне

Още от Бизнес