Въвеждат се три зони за движение за бежанците

Въвеждат се три зони за движение за бежанците

Ще бъдат въведени ”зони за движение”, които чужденците, търсещи международна закрила в България, няма да имат право да напускат. Това предвижда проект за решение на Министерския съвет, публикувано в портала за обществени консултации.


Предвижда се придвижването да е ограничено в зоните на регистрационно-приемателните центрове, в които са настанени хората, търсещи бежански или хуманитарен статут. Целта на ограничението е да се контролира къде се намират чужденците, за да не застрашават националната сигурност.


Бежанците няма да могат да се приближават на 30 км. от държавните граници с цел да се спре нелегалното им преминаване към Западна Европа.

Трите зони на придвижване са София-град, Хасково и Сливен и са определени след анализ дали в тях чужденците ще могат да получат всички нужни грижи - медицински, социални и образование.

В трите области се намират и центровете за настаняване на бежанци.


Нарушенията на забраната ще се наказват с глоба, а при повторно нарушение – с отнемане на правото на придвижване чрез настаняване в център от закрит тип, докато българските власти не излязат с решение дали предоставят убежище или не.

Споделяне

Още от България