Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Важно е пушачите да разберат, че имат алтернатива

Д-р Пикавет от "Филип Морис" представи нови данни, че бездимното устройство Айкос е по-щадящо здравето от цигарите

3 коментара
Патрик Пикавет

Д-р Патрик Пикавет, директор научни и медицински въпроси във "Филип Морис Интернешънъл", отговаря за изготвянето и изпълнението на научните и медицински стратегии, свързани с Продуктите с намален риск (ПНР). Той и екипът му имат водеща роля при изготвянето на медицинските и научни аспекти на комуникационната стратегия и послания, както и отговарят за научното и медицинско обучение относно ПНР. Д-р Пикавет е доктор по медицина и има опит от работа в спешно отделение, както и в различни индустрии. Притежава дълбоки познания в областта на клиничните изследвания, и научните и медицински въпроси.

Г-н Пикавет, участвахте в България в конференция с медицински специалисти в Пловдив. Какъв може да е приносът на представител на тютюневата индустрия, чиито продукти са сред водещите причинители на белодробни заболявания, в подобна конференция?

Целта ни е да представим всички научни данни, с които разполагаме относно употребата на системата за нагряване на тютюн на нашата компания Айкос (IQOS), свързани с респираторните заболявания и крайните точки за риск от такива. Важно е да се обясни технологията и науката зад този революционен продукт, защо премахването на горенето на тютюна е ключов момент и съответно намалението на токсичните вещества, влияещи върху дихателната система при обикновеното пушене. Специален фокус са данните за ефекта върху функцията на белия дроб.

Действително един от най-големите проблеми на пушачите са свързани с белодробните заболявания и черните петна в белия дроб. Правили ли сте специални проучвания в тази посока по модела на досегашните ви изследвания върху пушачи, бивши такива и преминали на Айкос?

Проведени изследвания при животински модели с излагане на цигарен дим, на аерозола от системата за нагряване на тютюна и на чист въздух сочат, че възпалението на белия дроб, което е една от най-важните пътеки за развитие на заболявания като белодробен енфизем или хронично-обструктивна болест на белия дроб, е изключително намалено при излагане на аерозола в сравнение с излагане на цигарения дим. То е съпоставимо с това, когато животните преминат от цигарен дим към чист въздух, доколкото, разбира се, е чист. 

Шестмесечното ни проучване с хора показва статистически значима разлика при белодробната функция на продължаващите да пушат цигари и ползващите Айкос. Разликата е статистически позитивна в полза на хората, преминали към Айкос.

А използвали ли сте във Вашите проучвания пушачи с констатирани сериозни белодробни проблеми, за да проследите как преминаването към Айкос
им се отразява?

Все още проучвания с болни хора не сме правили. Причината за това е, че първо трябва да знаем точно каква е разликата при употребата на Айкос спрямо цигарите при здрави хора, преди изобщо да тестваме отражението върху болни хора. Обратното би било неетично. Но вече виждаме положителна промяна в белодробната функция при здрави хора, заменили цигарите със системата за нагряване на тютюн. 

Това са изследвания за ефекта върху пушачите, но какво сочи проучването Ви за влиянието на употребата на вашето устройство върху хората, изложени на въздействието на аерозола?

Започнахме изследванията си като се опитахме да разберем какво се случва при употреба на Айкос у самия потребител и установихме, че токсичните вещества в аерозола (който се отделя вместо дим при нагряването на специално разработените тютюневи изделия  - б.а.) са намалели средно с 90-95 процента спрямо цигарения дим (проучване направено спрямо референтна цигара за научни изследвания). След това си зададохме въпроса какъв е ефектът върху околните, когато някой използва Айкос. Проведохме лабораторни анализи в контролирана среда за качеството на въздуха на закрито при използване на устройството. Симулирахме различни видове среди на затворени помещения – жилищна среда, ресторант и др. Единствените две химически съединения, които се отделят от аерозола при употреба на системата за нагряване Айкос са ацеталдехид и никотин. И при двете вещества, обаче, бяха измерени концентрации в пъти по-ниски от измерваните от различни регулаторни органи при пушене на обикновени цигари.

Колко пъти по-ниски бяха емисиите?

Например регулаторният орган на САЩ – Агенцията за професионална среда и рискове, определя 500 микрограма никотин на кубичен метър като гранична стойност, а ние измерихме 1.5 микрограма на куб. м при употреба на бездимното устройство. Чак след като приключихме с лабораторните изследвания, започнахме проучване в Япония на пасивното излагане при реални условия. В Япония е интересно, че нямаше обща забрана за пушене в закрити помещения, всеки собственик сам решава дали да допусне цигари в заведението си или не. В нашето изследване включихме пушачи, непушачи и употребяващи Айкос. В един ресторант организирахме събития с един и същ брой хора – в единия случай се използваше системата на нагряване IQOS , в другия – не. Измерихме нивата на значителен брой вещества, определящи качеството на въздуха при двете събития, както и излагането при хора, като на всички участници взехме проби от урината преди влизане и след излизане. Знаехме какви са участниците в събитието, за да можем да направим извадка и сравнение на данните.

Резултатите от изследванията потвърдиха данните за качеството на въздуха при използване на бездимното устройство от лабораторните измервания.

За първи път в това проучване измерихме специфичните за тютюна нитрозамини, които са известни като мощни канцерогени. И установихме, че техните количества са толкова ниски или въобще отсъстват, че не можахме да ги измерим във въздуха, когато се употребяваше системата на нагряване Айкос в съответното помещение. При анализа на урината нямаше разлика в показанията на непушачи, изложени пасивно на аерозола, и тези, които не са били изложени. Това ни позволи да заключим, че употребата на бездимното устройство няма негативно влияние както върху качеството на въздуха в затворено помещение, така и върху хората. И хората не са изложени на по-високи концентрации на никотин или нитрозамини, когато са около употребяващи Айкос.

Тук се повдигна въпросът дали употребата на устройството на обществени места трябва да се забрани, както пушенето на цигарите.

Целта на нашите изследвания не е да обори съществуващите забрани за пушене на закрито, а да съберем научни данни за ефекта върху околните от излагането на аерозола при употребата на нашия продукт и те да послужат на регулаторните органи да вземат информирани решения.

На другите пазари, на които ФМИ предлага устройството, има ли забрани за използването му на обществени места?

Не съм човекът, който е запознат с регулациите, доколкото знам някъде има наложени ограничения, но не съм запознат в детайли и не мога да ви дам точен отговор на този въпрос.

ФМИ пусна нови модели на устройството с подобрена функционалност на употреба, но има ли и подобрения в здравословен аспект? Например, да са намалени допълнително изхвърляните във въздуха или приеманите от потребителите вредни вещества в процеса на употреба на бездимното устройство?

От научна гледна точка всички досегашни научни доказателства са приложими и за новите устройства. Подобренията на устройството са в резултат на обратната връзка от потребители – по-бързо зареждане на устройството, различен заключващ механизъм и др. функционални характеристики, а за IQOS Multi не е необходимо презареждане след всяка употреба.

Относно ефекта върху здравето – ние постоянно работим за подобряването. Но това отнема време, тъй като е сложен и комплексен процес. Трябва да се намери балансът между температурата на нагряване на тютюна, вкуса и удовлетворението, което получава потребителя. Ако намалим прекалено много температурата, за да намалим още повече вредните вещества, това може да се отрази върху сетивното усещане за пушача и той да не е доволен. Тогава никой няма да използва продукта ни и ние няма да сме изпълнили целта си за намаляване на риска в сравнение с пушенето.

Ние имаме гама от различни продуктови платформи, върху които работим. Имаме IQOS Mesh – вид електронна цигара, който наскоро бе пуснат на пазара във Великобритания. Правим това, защото ще е необходим по-голям избор от продукти, за да изпълним мисията си всички пушачи на цигари един ден да се откажат от пушенето и да преминат на по-малко вредни продукти.

ФМИ обяви, че смята да спре напълно производството на обикновени цигари и да премине изцяло към алтернативните продукти. Не се ли притеснявате, че ще загубите пазарни позиции? Конкурентите ви също работят върху бездимни алтернативи, но все още този пазар е малък, а и има хора, които винаги ще предпочитат традиционните цигари, въпреки опасностите за здравето им.

Мисията на компанията наистина е един ден да спре да произвежда цигари и да се фокусира изцяло върху по-малко вредните тютюневи продукти. Това е част от трансформацията на компанията, която е и организационна. В момента усилията и ресурсите се пренасочват за подсилване точно на звената, които се занимават с разработката, научната оценка и търговската реализация на бездимните продукти. Точно затова работя в тази компания. Защото нейната мисия е нейните продукти да се предлагат на пазара, да се употребяват и да се намали вредата за населението и развитието на болестите, свързани с пушенето.

Ключово за успеха ни до каква степен ще успеем да убедим максимален брой потребители да се откажат от пушенето и да преминат към алтернативните бездимни продукти е как ще им отправим подходящите послания и доколко ще ни бъде разрешено да го направим. Точно това зависи от регулациите, които ни позволяват тази възможност и могат да улеснят пушачите да преминат към иновативните продукти.

Най-важното е настоящите пълнолетни пушачи да разберат, че има по-малко вредна алтернатива и тя е по-добрият вариант вместо продължаване на пушенето.

Доколкото ключово за тези цели на "Филип Морис" е евентуалното одобрение на IQOS от американската агенция, на какъв етап е процедурата?

Подали сме в американската Агенция за храните и лекарствата две заявления – за предпазарно приложение и за продукт (тютюнево изделие) с модифициран риск. В процедура сме на разглеждане и на двете заявления. От първото подаване на заявленията сме внесли всички нови данни от извършени проучвания – за реакция при излагане, включително и проучване при животински модели за развитие на рак и много други. Но само от агенцията зависи колко време ще ѝ отнеме да се произнесе. Надяваме се по това заявление за предпазарното приложение да получим разрешение до края на тази година, но със сигурност кога ще стане само агенцията знае.

Интервюто е публикувано с подкрепата на "Филип Морис"

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. анита хегерланд
  #3

  Господинът не е виждал бял дроб?! От него клетките ни получават единствено КИСЛОРОД и изхвърлят въглеродния двуокис. Всички други субстанции и газове са вредни.

 2. boriana
  #2

  Не пуша. Но имам уши и чувам, по трамваи, автобуси и пр. обществени места, разговори в които млади хора си обменят информация за новите видове цигари. От не един такъв разговор разбрах че е плъзнала мълва между тях, но не само между тях, как Айкос миришели лошо, било некачествени и пр., та си казах, че я конкуренцията, я някой друг заинтересован е предварил рекламата на въпросните цигари със зловреден слух.

 3. Dr. Web Browsing
  #1

  Печи го, вари го, на шиш го върти, едно си знае - едно си бае - лобиските публикации винаги са били активен ментален лобизъм (геогрофски той може да бъде европейски, американски и т.н.), както и източноевропейското шуробаджаначество и байганьовщина, тях не бива да ги забравяме също. Те винаги са били в основата на много прецакани здравни реформи и на много съответни, при това необходими, законови ограничения и т.н.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.