Възстановяване на демокрацията - основен въпрос за решаване в програмата на ДПС

Лидерът на ДПС Лютви Местан. Сн. БГНЕС

Основният проблем, който трябвало да разрешат парламентарните избори, е категоричното възстановяване на демокрацията в България чрез безусловно прилагане на принципа за разделение на властите, за да не можел нито един министър-председател да подчинява законодателния орган на едноличната си воля. Това се посочва в платформата на ДПС.

Страната се нуждае от стабилно управление - ново, истински демократично, реализирано от правителство на ясните национални приоритети, зад което стои широка обществена и политическа подкрепа, декларират от движението.

Готовността на ДПС за приоритетни инвестиции, за високи доходи и откриване на нови работни места е свързана с чиста околна среда, модерни модули за съхранение и преработка, възстановителен и здравен туризъм.

ДПС разбира финансовата стабилност като съхраняване на валутния борд, а не като замразяване на доходите.

Акцент в платформата е превръщането на екологичните предимства на страната в национален ресурс за развитие.

Партията се обявява за либерализация на вътрешния пазар на енергия, премахване на законодателните и информационните пречки пред потребителите, свързани с правото на избор на доставчик на енергия, и защита на потребителите от енергийните монополи.

Предвижда се разработване и ефективно прилагане на селскостопанска политика, която насърчава ефективното използване на ресурсите и подкрепа на диверсификацията на икономическата дейност в селските райони, така че да насърчи балансирано териториално развитие.

В платформата се посочва необходимостта от повишаване на инвестициите в образование и научни изследвания с цел достигане на средните за ЕС стойности. Според ДПС проблемът със задълбочаващата се диспропорция между пазарна нужда и образователен продукт е най-сериозният за българската образователна система. Изходът движението вижда в актуализация на мрежата от специалности и на учебното съдържание, както и в модернизирането на материално-техническата база на училищата.

В областта на здравеопазването ДПС се обявява за създаване на условия за реална конкуренция, ефективен контрол и качество на медицинските услуги.

ДПС иска демонополизация на здравната каса и работеща система на електронно здравеопазване. В документа се отбелязва необходимостта от възстановяване на субсидирането на общинските лечебни заведения в отдалечени, планински и полупланински райони.

По отношение на сектора "Сигурност" ДПС смята, че трябва да се премахнат възможностите специалните разузнавателни средства (СРС) да се използват за политически цели, да се разграничат СРС за борба с престъпността и тези за националната сигурност, да се премахне полицейщината, както и да се отвори сектора "Сигурност" за представители на малцинствата.

ДПС предлага намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет.

ДПС е за нов законов статут на майчиния език, съответен на най-добрите европейски практики.

Споделяне

Още по темата

Още от Избори 2013

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?