Възстановяването вече се усеща, но темповете му са много ниски

Възстановяването вече се усеща, но темповете му са много ниски

Възстановяването на икономиката в края на второто тримесечие става по-осезаемо спрямо предходните периоди, но темповете, с които то се случва, още дълго ще останат далеч от желаните. Тези изводи се съдържат в редовния месечен обзор на макроикономическите данни към септември 2010 г. на "Райфайзенбанк - България", разпространен в четвъртък.

Според анализаторите на банката, положителните сигнали от реалния сектор се потвърждават: през второто тримесечие на 2010 г. Икономическият спад се забави до 1.4% спрямо година по-рано. Обемът на добавената стойност нарасна за първи път от 2008 г.

Регистрирани са по-благоприятни показатели спрямо първото тримесечие на годината при всички икономически сектори и всички компоненти на търсенето. Износът продължи да се ускорява.

Потреблението обаче остава ниско основно поради продължаващата несигурност.

Търговският дефицит достигна рекордно ниска стойност през юли, след като темпът на растеж на износа на стоки значително изпревари вноса. Силният туризъм през месеца допринесе за висока положителна стойност на текущата сметка.

Притокът на европейски фондове доведе до бюджетен излишък през юли. Фискалният резерв също се подобри на месечна база, отчитат още от "Райфайзенбанк".

Парите извън банките нараснаха за пръв път от март миналата година. Отчасти причината е в ниската база от миналата година. Запази се относително слабата кредитна активност, въпреки добрата ликвидност и готовността на банките да кредитират. Инфлацията набира скорост заради наближаващите есенни месеци. Безработицата през юли спадна до 9.2%, основно поради високото търсене на сезонни работници.

Брутният външен дълг бе намален с близо 1 млрд. евро от началото на годината вследствие на акумулираните свободни финансови ресурси в страната. През юли банките погасиха дългосрочни заеми за 307.8 млн. евро.

Според анализа на "Райфайзенбанк" през второто тримесечие при всички икономически сектори се е наблюдавало подобрение в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. Добавената стойност в селското стопанство е ускорила реалния си растеж до 3.8%, при 0.9% през първото тримесечие, индустрията вече бележи ръст за първи път от третото тримесечие на 2008 г. (1.6%).

Строителството е било относително силно засегнато от рецесията в страната (4.9 % спад през 2009 г.) и е продължило да се свива през 2010 г., макар и със забавящ се темп.

По-доброто от очакваното представяне на ЕС и еврозоната означава и продължаване на нарастването на българския износ. Очаква се кредитирането да остане относително слабо и през следващите няколко месеца, като по-осезателно възстановяване ще се случи едва през следващата година.

Споделяне

Още от Бизнес