Вдига се държавната издръжка за детските ясли и кухни

Субсидиите за някои делегирани от държавата на общините дейности като издръжката на детски ясли, домове, кухни и други ще бъде увеличена от 2014 година, реши кабинетът в сряда.

 

В сектора образование се предвиждат допълнително над 8 млн. лв. във връзка със строителството на нови детски градини и увеличение на броя на децата в тях, като са предвидени средства за персонал и издръжка на здравните кабинети.

 

Вдигат се стандартите за детските ясли с 4.4% от 2267 лева на 2366 лева, за детските кухни с 2.7% от 110 лева на 113 лева и за здравните кабинети в училищата с 21.4% от 14 лева на 17 лева.

 

С 2.5% се увеличават стандартите в социалните институции – домовете за деца и възрастни и в т. нар. резидентни услуги - защитени жилища, приюти, кризисен център и др.. Разчетено е разкриването на нови 260 места в тях.

 

Увеличени са с над 2 млн. лв. и средствата за библиотеките и музеите с регионален характер във връзка със завишение на субсидираните бройки в тях, както и за читалищата за изпълнение на програмата “Глобални библиотеки”.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?