Вдигане на пенсии, приемни семейства за възрастни и безплатни забавачки внесе БСП

Допълнителни над милиард лева ще струват само част от предложенията

Вдигане на пенсии, приемни семейства за възрастни и безплатни забавачки внесе БСП

Още в първия и втория ден от работата на новото 45-то Народно събрание Българската социалистическа партия (БСП) внесе редица законови поправки и напълно нови предложения, които са част от предизборните ѝ обещания от години. Сред тях е и напълно нов закон за възрастните хора, предвиждащ възможността бюджетът да плаща на приемни семейства за грижи за изоставени старци или такива без наследници и живи роднини. Предлага се и вдигане на отпуснатите преди 31 декември 2017 г. пенсии, като се изчислят според осигурителния доход за 2018 г., който е близо 890 лв. Социалистите търсят подкрепата на депутатите и за повишаване на помощите за раждане на деца, за въвеждането на безплатни ясли и детски градини, както и разширяване на еднократните помощи за малките ученици и те да са вече до ІV клас.

БСП предлага да се създаде Фонд за подкрепа на възрастните хора, в който хазната да прави всяка година вноска и първата такава да се определи с бюджета за 2022 г. В него могат да влизат и дарения. Предвижда се и фондът да може да извършва инвестиционни дейности, но в текста не е уточнена какви може да са те и как ще става това. Парите от фонда ще се използват предимно за плащане на приемни семейства за стари хора на принципа на приемните семейства за децата. Те ще трябва да отговарят на конкретни критерии, ще се одобряват и ще се вписват в специален регистър, а социални работници всеки месец ще проверяват как се грижат за възрастния човек. За да получи такава грижа, възрастният трябва да е изоставен от децата си или да няма такива, както и живи или известни роднини по съребрена линия. Предвижда се също хората с пенсии под линията на бедност да получават допълнителни помощи за транспорт, за информационни и телекомуникационни услуги, за плащане на наем и за лекарства. Оценки колко ще струват тези помощи в мотивите няма.

В същото време обаче в Кодекса за социалното се предлага отпуснатите до края на 2017 г. пенсии да се преизчислят още от 1 юли 2021 г. Индивидуалният коефициент на човека ще се умножи по осигурителния доход за 2028 г., който е 889.90 лв. на месец. Аргументът на БСП е, че последното такова осъвременяване е било през 2008 г. с дохода за 2007 г., който до 2018 г. е нараснал над два пъти. В същото време над 1.3 млн. пенсионери или над 60 на сто от възрастните са с пенсия от 300 лв., която е под линията на бедност от 369 лв. месечно. Спрямо новите пенсионери ножицата на доходите е сериозно отворена. В бюджета ще са нужни още 900 млн. лв. за новите пенсии до края на 2021 г.

За стимулиране на раждаемостта БСП предлага да има еднократна помощ за второ и трето дете, които да са в размер на десет минимални работни заплати (МРЗ за 2021 г. е 650 лв.), но само ако двамата родители са се осигурявали в предходните на раждането на детето 24 месеца. Също така социалистите искат да се повиши плащането за майките, които гледат децата си от 1 до 2 години. В момента за този период те получават по 380 лв. месечно, а реално са се осигурявали и при минимална заплата от 650 лв. от тях се отнема доход. Идеята на левицата е подкрепата да е равна на минималната заплата (тоест 650 лв.). Подобни помощи получават около 30 хил. жени годишно и за вдигането им трябва допълнителни 48 млн. лв. за последните шест месеца на 2021 г.

Социалистите предлагат още еднократни помощи да има не само за първолаците, но и за учениците до ІV клас. В момента се дават 300 лв. за тръгващите в първи клас, изплащани на две части в началото на двата учебни срока. Партията на Корнелия Нинова е изчислила, че за подобни помощи за малките ученици ще струват допълнително 90 млн. лв. на бюджета. Друг текст предвижда яслите и детските градини да са безплатни за родителите, а общините, които в момента поемат по-голямата част от разходите, да покриват изцяло финансирането им.

БСП предлага и съществена промяна в Закона за публичните финанси, която сериозно ще ограничи правителството да прави размествания по държавния бюджет в течение на годината. Идеята е да се въведе лимит на допълнителните разходи и трансфери, които Министерският съвет може да одобрява през годината, до 1% от приходите по консолидираната фискална програма. По-големи размествания могат да се правят само с решения на Народното събрание. Левицата е против сегашната практика правителството "по своя произволна преценка" и съобразно "партийни пристрастия" да размества милиони и дори милиарди левове в бюджета.

Споделяне

Още от България