Вече били взети мерки по екозабележките на Брюксел

Вече били взети мерки по екозабележките на Брюксел

Още преди стартирането на новите четирите наказателни процедури срещу България в областта на екологията, страната ни вече е била взела мерки по част от случаите, за които Европейската комисия в четвъртък предупреди, че има нарушения в законодателството на общността. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в петък.

Брюксел ни даде два месеца срок да се отстранят нередностите по строежи в защитени зони и хармонизиране на законодателството ни в областта на биоразнообразието.

Едната забележка на ЕК е за извършено почистване на коритото на р- Вая и за строежи без оценка за въздействието върху околната среда в защитената зона за опазване на дивите птици “Емине“, както и за предложената за обявяване защитена зона за местообитанията Емине-Иракли.

Слачяйт с коритото на реката ще бъде проучен и тогава ще стаен ясна позицията на страната ни, но по въпроса за строежите вече били предприети действия, информираха от МОСВ.

Екоминистърът Нона Караджова била на 21 август 2009 г. заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици Емине, която забранява строежи да влизане в сила на новия общ устройствен план на Ощина Несебър или до изменението на сегашния..Предстои запознаване с конкретните инвестиционни предложения, за които ЕК твърди, че не са извършени необходимите процедури, за да бъдат предприети действия в съответствие със закона.

Второто предупреждение на Брюксел е, че при извършване на процедурите по екологична оценка и Оценка за съвместимост на изменението на общия устройствен план (ОУП) на Община Царево не са приложени правилно изискванията на европейското екологично законодателство. От екоминистерството твърдят, че по този случай също са предприети действия още преди стартирането на процедурата. Изменението на ОУП не е влязло в сила заради образувани съдебни дела срещу заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрено изменението на ОУП на Община Царево и срещу становището по екологична оценка на министъра на околната среда и водите.

На 28 септември 2009 г. становището по екооценката е оттеглено по разпореждане на министъра на околната среда и водите в съдебно заседание с цел повторно извършване на процедурата.

Инвестиционните проекти в защитената зона по местообитанията “Пирин” са другият проблем, за който ЕК смята, че са били разрешени без да се оцени въздействието им върху хабитатите в зоната. С този казус МОСВ също ще се запознава тепърва, става ясно от съобщението.

Последното обвинение на Брюксел се отнася до непълно прилагане в българското законодателство на някои от разпоредбите на от евродирективата за хабитатите. От ековедомството обаче твърдят, че това е направено с приемането на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Ако се налага, ще бъдат на правени поправки, но това ще се реши, след като МОСВ се запознае в детайли със забележките на ЕК.

След преценка на направените препоръки от Комисията, при необходимост ще бъде направена промяна в нормативната уредба.

От екоминистерството допълниха, че ще на правят всичко възможно да се стопират наказателните процедури, така както е станало с отлагането на планирани санкции от страна на Брюксел за забавеното изграждане на регионалните сметища и заради промишлени инсталации, които работеха без комплексни разрешителни.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?