Вече държавна агенция ще контролира разходите от земеделските еврофондове

Вече държавна агенция ще контролира разходите от земеделските еврофондове

Създава се нова агенция към Министерство на земеделието и храните, която ще контролира и потвърждава извършваните разходи по европейските земеделски фондове, реши Министерският съвет на редовното си заседание в сряда.

В момента сертифициращият орган за ежегодната проверка на разходите по Програмата за развитие на селските райони се определя с обществена поръчка и през годините неведнъж е имало забавяне на избора на фирма, която да провери и потвърди разплащанията, извършени от Държавен фонд "Земеделие" от европейските земеделски фондове. Така страната ни е била изправяна пред риск от загуба на средства и затова правителството смята, че е по-добре да се сформира публичен орган за извършване на сертификационен одит.

Така бъдещата Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” ще проверяваверността на финансовите отчети и изградената система за контрол в ДФЗ, който е серифициран като Разплащателна агенция на България по земеделските програми. Новият орган ще защитава финансовите интереси на Евросъюза по направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване.

Агенцията ще изготвя доклад със своите констатации за одитирания период, както и допълнителни доклади след искане и указания на Европейската комисия. Структурата ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

При осъществяване на функциите си агенцията ще е оперативно независима както от Разплащателната агенция, така и от органа, който я е акредитирал. Издръжката ѝ ще се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Нейният щат ще е 22 души, а изпълнителният ѝ директор ще се назначава от министъра на земеделието и храните, съгласувано с министър-председателя.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?