Вече е достъпна е-справка за изплатените извънтрудови доходи

Вече е достъпна е-справка за изплатените извънтрудови доходи

Новата електронна услуга на НАП - "Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица" вече е достъпна, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).
Услугата е достъпна, както с ПИК, така и с електронен подпис. Тя дава възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари.

Услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък. Така с помощта на електронната справка физическите лица ще могат коректно да отразяват изплатените им доходи в годишната си данъчна декларация.

От НАП обръщат внимание, че ако потребителите на услугата установят, че са допуснали грешка във вече подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., те имат възможност да я поправят. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 г.

Новата услуга на НАП засилва гражданския контрол по спазването на установените от данъчните закони задължения. Електронната справка допринася също и за намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и интересите на гражданите.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?