Вече е възможен втори селски европроект преди изплащането на стария

Нормативни промени в условията за финансиране по пет от най-атрактивните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще позволят на фермери и общини, които вече изпълняват такъв проект, да кандидатстват и с нов преди да са подали заявка за окончателно плащане или да са получили отказ от Държавен фонд “Земеделие” за паричен превод. Това съобщиха от министерството на земеделието и храните в петък.

Измененията важат за мерките “Модернизиране на земеделските стопанства”, “Добавяне на стойност към земеделски и горки продукти”, “Разнообразяване към неземеделски дейности”, “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Опцията за подаване на втори проект се дава на кандидатите за инвестиции по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) и т.нар. гарантирани бюджети, обясни ресорният зам.- министър Светлана Боянова. Целта е животновъдите, които вече имат одобрено финансиране, например за закупуване на земеделска техника, и още изпълняват проектите си, да могат да се възползват от средствата по гарантираните бюджети за животновъдството.

Така те ще могат да се възползват и от по-голямата субсидия от 85% по Нитратната директива, която ще се предоставя до края на годината, допълни Боянова. С промените целим да се постигне по-голямо усвояване на средствата по гарантираните бюджети, към които до момента нямаше голям интерес, каза още тя.

Периодът на прием на проектни предложения по ЕПИВ и гарантираните бюджети по тази мярка беше удължен до 31 август. Направленията по гарантираните бюджети дават възможност за инвестиции по Нитратната директива, за привеждане в съответствие със стандартите на ЕС на животновъдните ферми извън сектор "Мляко", както и за проекти за покупката на оборудване за в областта на покупката за преминаване на към биологично производство на земеделски продукти и храни.

По линия на ЕПИВ фермерите пък ще могат да кандидатстват за инвестиции, директно свързани с производството на мляко, с изключение на въвеждането на стандарти за сурово мляко, за инвестиции в производството на биогаз чрез използване на органични отпадъци от фермите и съответно на производството на електро и топлинна енергия от такава суровина, в съоръжения за съхранение на водата и пречистване на отпадъчни води от производството и др.

Финансова помощ от 1 септември ще се отпуска и за инвестиции за строителство, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес