Вече една агенция ще приватизира и ще контролира купувачите

Сливането на агенциите по приватизация (АП) и за следприватизационния контрол (АСК) бе одобрено от народните представители, които гласуваха в четвъртък на второ четене промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Така се съсредоточава работата по подготовката на приватизационните процедури, провеждане им и последващия контрол върху изпълнението на поетите от купувачите на държавните дружества ангажименти.

Още не е ясно дали някой от двамата директори на сегашните агенции – Тодор Николов на АП и Атанаска Бозова на АСК, ще оглави новото звено или на поста ще бъде назначен съвършено нов човек.

Новата структура ще има седемчленен надзорен съвет, който ще се избира от народното събрание, като всяка парламентарна група ще има право да номинира по три кандидатури за членове. В момента АП има надзорен съвет от седмина души, а АСК – от петима. Изпълнителният съвет ще е от трима души - предсезател и двама заместници.

Очакванията са Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да се захване с остатъчния за продажба държавен ресурс, оценен наскоро от премиера Бойко Борисов на 1 млрд. лв. Към момента са приватизирани 99.18 на сто от притежаваните от държавата дружества и акции от компании, но все още остават апетитни хапки като 33-процентите дялове в електроразпределителните дружества, НЕК, “Булгаргаз“, които правителството на ГЕРБ смята да пусне на борсата, както и “Топлофикация-София“.

В момента АП провежда процедура по избор на консултант за подготовка на процедурата за приватизацията на “Булгартабак холдинг“, намеренията да са се раздържавят и дружества като ВМЗ-Сопот, “Кинтекс“ и др.

Предвиден е едномесечен срок, в който дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и включените в “забранителния списък”, ще трябва да представят в новата агенция подробна информация относно обособените си части и участията си в други търговски дружества. Такава информация за имотите частна държавна собственост ще бъде предоставена на агенцията от областните управители в тримесечен срок. В компетенциите на областните управители остават раздържавяването на ателиета, апартаменти и гаражи, както и продажбата на имоти на инвеститори по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Промените в закона целят също и гарантиране на събираемостта на вземанията. Новосформираната агенция ще може да иска от съответния компетентен съд обезпечаване на бъдещ или вече предявен иск. Обезпечителната мярка ще може да се налага не само срещу имуществото на длъжника, а и срещу придобитото в резултат на приватизационната сделка имущество. Това означава, че обезпечението ще може да бъде насочено срещу имоти, акции, сметки и др. на самото приватизирано дружество.

В момента АСК има да си прибира 1.4 млрд. лв. от собственици на бивши държавни предприятия, които не са си изпълнили поетите ангажименти в приватизационните договори. Сред купувачите с големи дължими неустойки са притежателите на “Кремиковци“, БТК, “Плама“, “Ню имидж филм“ и др.

Споделяне

Още от Бизнес