Вече и 40-годишните жени са обект на възрастова дискриминация при търсене на работа

Вече и 40-годишните жени са обект на възрастова дискриминация при търсене на работа

Възрастовата дискриминация на пазара на труда вече засяга жените много по-рано - от 40-45-годишна възраст, откогато тя се съчетава и с други стереотипи, като например как изглежда и дали е подходяща за определен вид работа. Това твърдят от Фондация "Български център за джендър изследвания".

Дискриминацията, съчетана с изискването за стаж и възраст, ще направи не само работата ни, но и живота ни невъзможни, коментира за БТА управителят на Фондацията Генова Тишева.
За да не се обезсмисли реформата в пенсионната система тя трябва да бъде съчетана с мерки за недискриминация, за запазване на работата след определена възраст, за преместване на друга работа, когато е необходимо, за пълноценно използване на капацитета на работещите жени, каза Тишева.

Заради допълнителните грижи за децата и близките и прекъсванията на кариерата на жените, поставянето на тези високи изисквания в пенсионната реформа ще доведе до много сътресения в живота им, прогнозира Тишева.

Според нея разликата в пенсиите на двата пола се обуславя и ще се обуславя още дълго не от готвените реформи в пенсионната система, а от разликата в заплащането на жените и мъжете.

Предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване, макар и представени като необходими и неизбежни според Тишева, не са благоприятни за трудовите и осигурителни права на мъжете и жените в България.

"Смятаме, че и за двата пола изискванията за възраст и стаж за пенсиониране са много високи", коментира тя.

"Те идват на фона на тежък икономически и политически преход, съпътстван с голяма несигурност, икономическа принуда, рязко променяща се конюнктура, и дори експлоатация на пазара на труда", допълни Тишева.

Според нея изискванията, залегнали в промените на КСО, не са част от стандартите на ЕС.

Тишева не изключва след преценка на окончателните разпоредби на КСО, които ще бъдат приети, както и на последните изменения на Кодекса на труда да бъдат предявени искове за защита на правата на работещите срещу приетите разпоредби. "Такива вече се наблюдават и в други държави, които налагат такива реформи", каза Тишева.

Тя посочи, че няма изследвания за това каква част от жените могат да достигнат безпроблемно стаж от 37 години. Никой не се е интересувал от това как ще се отрази това изискване на жените по-специално.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?