Вече има потомствена безработица

40 000 млади хора, които нямат работа, произхождат от семейства на безработни

Вече има потомствена безработица

У нас се наблюдава явлението “потомствена безработица“ - безработни млади хора, които са станали родители и които произхождат от семейства на безработни. Това сочи проучване на агенция "Медиана", което беше представено в петък в парламента.

Изследването е представително за възрастовата група от 15 до 29 години и е проведено в периода 27 януари - 17 февруари т. г. по инициатива на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Като причини за създаването на потомствена безработица се посочват бедността, отпадането от образование и невъзможността за реализация на пазара на труда. Потомствената безработица обхваща около 40 хиляди души или 3.3 процента от младите хора на възраст от 15 до 29 години.

Над 90 000 млади безработни имат намерение да напуснат България още тази година в търсене на работа зад граница, показват още данните. Безработицата у нас става все по-високообразована и все по-градска. Нарастването на безработицата сред младите средни специалисти и висшисти е над два пъти в рамките на три години.

Тревожно висок е процентът на продължителната безработица, отчита още проучването. Без работа повече от една година са близо половината (46%) от безработните млади хора, а всеки шести безработен млад човек над 20 години никога не е започвал работа.

В същото време за 2012 г. обхватът на безработни младежи в активни мерки и програми за противодействие на безработицата намалява с още 20 процента, коментира социологът Кольо Колев при представянето на изследването.

Към февруари тази година от агенция "Медиана" регистрират 190 хиляди безработни младежи между 15 и 24 години и 330 хиляди безработни между 15 и 29 години. Реалната младежка безработица е над два пъти по-висока от статистически регистрираната, е един от основните изводи от проучването.

Темповете на нарастване на младежката безработица в България са едни от най-високите в Европа. Ако тенденцията се запази, може да се очаква, че България ще бъде една от страните на челните пет места в Европа по младежка безработица в рамките на 2012 г., сочи изследването.

“Още от самото начало на нашето управление проблемът с безработицата и в частност с младежката безработица, е стоял на дневен ред“, заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

По негови данни през 2010 година и 2011 година около 57 000 безработни са започнали работа в частния сектор. В Националния план за действие по заетостта са предвидени 73 млн. лева за заетост и 350 млн. лева по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за обучение, квалификация, преквалификация, стажуване на младите хора в държавната администрация и в бизнеса.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?