Вече над 400 медици от спешната помощ преминаха обучения по проекта ПУЛСС

От 25 ноември досега вече 442 работещи във всички центрове за спешна помощ на страната преминаха обучения в рамките на проекта "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС).  Проектът предвижда близо 7000 лекари, медицински сестри и фелдшери, работещи в системата на спешната помощ да повишат квалификацията си.

Досега са били обучени 97 лекари, 110 медицински сестри и акушерки, 73 фелдшери и лекарски асистенти, 11 парамедици и 151 шофьори на линейки. Тази седмица в рамките на петдневно обучение нови теоретични и практически знания са усвоили екипи от центровете за спешна медицинска помощ в Благоевград, Видин, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Монтана, Плевен и София.

Обученията по ПУЛСС се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи наши лекари с богат професионален опит. За изпълнител на обучението, след проведена процедура по реда на ЗОП, беше избрана Университетска болница "Пирогов".

Първото за 2020 г. обучение по проекта ще стартира на 6 януари и ще продължи до петък, 10 януари. В този период петдневни практически и теоретични курсове ще преминат общо 120 души - екипи от центровете за спешна помощ в Разград, Русе, Силистра, Шумен, Добрич, Търговище, Велико Търново, Монтана, Видин, Плевен, Варна и София.

Основна цел на проекта ПУЛСС е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ по

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020.  

Споделяне

Още от България