Вече ще се подават по-малко документи за отпускане на семейни помощи

Вече ще се подават по-малко документи за отпускане на семейни помощи

При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи. Това е заложено в одобрените от правителството днес промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Отпадат служебните бележки за извършени имунизации и профилактични прегледи при кандидатстване за месечни помощи за отглеждане на дете, за отглеждане на дете до навършване на една година и за месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Отпада изискването за представянето на експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Това ще се налага само когато тази информация не може да бъде получена по служебен път.

При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка или осиновителка студентка, учаща в редовна форма на обучение, отпада необходимостта от представяне на уверение от висшето училище, че лицето е записано като редовен студент към датата на раждане на детето, когато това обстоятелство може да бъде проверено по служебен път.

Споделяне

Още от България