Вече ще се признава стажът на българи, работили в Мароко

Вече ще се признава стажът на българи, работили в Мароко

Времето, през което български граждани са били осигурявани в Мароко, ще се зачита за осигурителен стаж. Това предвижда Спогодбата за социална сигурност между България и Мароко, която правителството предлага на Народното събрание да ратифицира.

Документът регулира осигуряването при работа в двете държави, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство, безработица, помощи при смърт.

След ратификацията спогодбата ще влезе в сила и ще се създаде възможност гражданите, работили и осигурявани в България и Мароко, включително преди влизането ѝ в сила, да реализират социалните си права.

Споделяне

Още от България