Вече всяка служба по вписванията ще удостоверява имотите независимо от адреса

Заявления за издаване на удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им ще могат да се подават и получават във всяка служба по вписванията в страната. Това съобщиха от правосъдното министерство в сряда.

Поправките в Правилника за вписванията бяха приети в сряда на заседанието на правителството преди то официално да подаде оставка.

Промяната в издаването на заявленията ще влезе в сила на 15 юни 2015 година, защото Агенцията по вписванията не е готова в момента да я предостави.

До момента гражданите могат да получават удостоверения за собствеността върху имоти, извършени сделки с тях, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот.

Отделно в Агенцията по вписванията ще могат да се регистрират и предварителните договори за продажба на имоти.

Новите разпоредби в правилника дават възможност, подобно на договорите за продажба на наследство, да се оповестяват актове, с които се удостоверява наследствено правоприемство. Това ще отстрани недостатъците от скритото преминаване на собственост, което затруднява работата по различните съдебни производства, данъчни органи, частни съдебни изпълнители, нотариуси и други, допълват от министерството.

В съобщението на правосъдното министерство изрично се акцентира върху това, че с промените изрично се възпрепятства възможността службите по вписванията да предоставят незаверени копия на вписани актове.

Документите, които трябва да получават гражданите, са оригинали и заверени преписи, отразени в съответния регистър за преписите.

Споделяне

Още от Имоти