Вечно удължаване на разрешителните за строеж върху ниви отново не мина в парламента

Вечно удължаване на разрешителните за строеж върху ниви отново не мина в парламента

Поправка, предложена от Обединените патриоти за втори път, позволяваща вечното удължаване на разрешителните за строежи върху земеделски земи, не успя да мине и този път на второ четене в парламента.

Корекцията и сега е внесена от депутата на Патриотите Йордан Апостолов, който през май 2017 г. поиска същото с поправки в Закона за опазването на земеделските земи, но не му се получи и в предишния парламент. Сега той се опита да прокара отново предложението, засягащо бивши ниви край морето, чието предназначение е сменено и се планират строежи, но разрешителните за реализация на инвестиционните намерения изтекоха.

Сега Апостолов пробва да прокара поправката между първо и второ четене на изменения в Закона за посевния и посадъчния материал в частта преходни и заключителни разпоредби, но засягаща Закона за опазването на земеделските земи. Предложението обаче бе оспорено от депутата от ГЕРБ Данаил Кирилов, независимо че първия път корекцият абе подкрепена и от част от депутатите на управляващата партия.

Преди гласуването от екокоалицията "За да остане природа в България" алармираха за това, че предложението значително улеснява застрояването на нивите и се удължават за вечни времена дадените в миналото строителни разрешения. Според природозащитниците внесената отново промяне не е придружена с мотиви и обосновка. "С това парламентът дава зелена светлина за окончателното бетониране на българското Черноморие, където множество земи бяха с променено предназначение, но не можеха да се ползват поради изтичането на срока на строителните им разрешителни. В това число са и най-фрапантните заменки на дюни по Черноморието", предупредиха от организацията и призоваха текстът да не бъде гласуван.

В крайна сметка предложението на Ангелов отпадна от окончателната редакция на текстовете в Закона за посадъчния материал, които засягат и други 11 закона, а окончателното гласуване на поправките бе отложено за петък.

Йордан Апостолов се възмути от това, че управляващите приемат текстовете като термини и понятия, а не като човешки съдби и хора, които са вложили пари в промяната за предназначението на нивите си. Той заяви, че става въпрос само за около 1800 имота с над 9 милиона лева платени държавни такси.

В същото време депутатите приеха, че при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първа до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подробен устройствен план, а със скици или скици-проекти, придружени с координати на чупките.

Решението за промяна на предназначението на земята няма да се отменя, когато в тримесечен срок не е заплатена съответната такса за обекти за държавни и общински нужди. Предвижда се, когато изпълнението на инвестиционно намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с административен акт забрани, решението за промяна на предназначението да се отменя по искане на собственика на земята или на инвеститора на обекта, а заплатената такса да се възстановява.

Споделяне

Още от Бизнес