ВЕИ-инвеститоритe недоволни от нова такса за достъп до мрежата

Снимка: Mediapool

Инвеститорите в проекти за производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) са недоволни от нови такси за достъп до енергийната мрежа, въведена с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от миналия петък. Така разходите на ВЕИ-проектите нарастват.

Цената за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежи е била поискана от държавния "Електроенергиен системен оператор“ и от тримата доставчика ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-Про". Мотивите на тези дружества са увеличаващите се техни разходи за управление на мрежите им във връзка с нарастващия брой присъединени и предстоящи за включване в мрежата ВЕИ-проекти. Вятърни и слънчеви централи и мощности на биомаса са с непостоянно производство, което влияе върху баланса на потребление и се нуждае от планиране на допълнителни мерки за действие.

Определените от ДКЕВР цени са временни, ще се плащат всеки месец за всеки произведен мегаватчас.

На-високи са цените за фотоволтаичните централи, като те са различни според периода, в който са били присъединени и са им определени преференциалните цени. За мощностите с покривни слънчеви панели цените са между 97 и 236 лв. за мегаватчас. За фотоволтаиците, включени през тази година, когато цените за задължително изкупуване на тока бяха драстично намалени, цената за достъп е символична в сравнение със старите проекти, чиито цени са доста по-високи. Така за новите слънчеви проекти цената за достъп е между 1.70 и 20 лв./МВтч. Вятърните централи ще плащат от 10 до 19 лв./МВтч, водните – от 5.50 до 12.60 лв./МВтч. За проектите, произвеждащи енергия от биомаса, които са и най-новото предпочитание на управлвялащите, цените също са доста ниски – от 1.69 лв. до 4.57 лв./МВтч

ДКЕВР посочват, че определените от тях цени отразяват разходите, които четирите дружества правят за управление на мрежата, диспечерските услуги, разходите за подстанции, средства за търговско измерване, отчитането им, както и всички други административни разходи и разходи за съответната мрежа.

Временните цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи са изчислени като относителен дял от определените от комисията преференциални цени за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, при съобразяване на размера и структурата на преференциалната цена и изменението на инвестиционните разходи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?