Велчев прави замяна на доларови облигации по вътрешния дълг с книжа деноминирани в евро

Министерството на финансите обяви подписка за замяна на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари с държавни дългосрочни облигации, деноминирани в евро.

От ведомството на Милен Велчев обясняват, че замяната е продължение на предприетото преструктуриране на вътрешния държавен дълг и е в съответствие с взетото от Министерството на финансите подобна замяна да се прави веднъж на всеки три месеца

Началната дата на подписката е 13 януари 2003 г., а крайната - 20 януари 2003 г. Самата замяна ще бъде осъществена на 24 януари 2003 г. Минималното количество, което един участник в подписката би могъл да запише е 10 000 щатски долари.

Операцията ще се извърши по обявените от БНБ курсове щатски долар/лев/евро три работни дни (21.01.2003 г.) преди датата на замяната. Държавните дългосрочни облигации, деноминирани в евро от новата емисия са с дата на падеж 1 януари 2019 г.

Датите на лихвените плащания са 1 юли и 1 януари всяка година, а лихвеният купон е в размер на шест месечния EURIBOR, действащ за предходния период, обявяван от министъра на финансите до три дни след началото на всеки лихвен период.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес