Велчев предлага надпартийно споразумение за инвестиции в образованието

Финансовият министър Милен Велчев ще предложи през септември подписване на надпартийно консенсусно споразумение за дългосрочни инвестиции в образованието, което да може да бъде приложено още със следващия бюджет.

"Това определено е важен приоритет на НДСВ, но аз съм на мнение, че той би трябвало да се споделя и от другите партии", каза Велчев в интервю за БТА по повод третата година от управлението на кабинета на Симеон Сакскобургготски.

Самият Сакскобургготски преди десет дни даде заявка за втори управленски мандат, като посочи, че "в скоро време НДСВ ще предложи на всички политически сили програма за цялостното по-нататъшно развитие на страната, към която да се присъедини всеки, който е съгласен с идеите, изложени там".

В офертата си към останалите политически сили за общо управление премиерът акцентира на два момента - издигане на образователните стандарти и подобряването на здравните услуги.

Финансовият министър обяснява, че споразумението, което ще инициира, може да засегне нивото на финансиране за образованието като процент от БВП, съотношение към общите бюджетни разходи или като гаранция за определено нарастване на средствата за образование всяка година. Едно такова споразумение може да засегне и по-конкретни области като например инвестиции в компютъризиране на училищата, езиково обучение и професионална подготовка, каза Милен Велчев.

"Давам си сметка, че за целта са необходими активни действия и съм готов да инвестирам политическия си ресурс в това", казва министърът.

Според него, по подобие на Ирландия, необходим е надпартиен консенсус за начина на финансиране на образованието, тъй като инвестициите в образованието - повече, отколкото във всяка друга сфера, се възвръщат след много дълъг период от време.

"Така в рамките на един сравнително кратък мандат на управление управляващите партии не са заинтересовани да инвестират в образованието, тъй като резултатите от тези инвестиции най-вероятно ще дойдат при мандата на следващото правителство", каза той. Проблемът може да се реши с един надпартиен консенсус за постоянни и дългосрочни инвестиции в образованието на определено ниво.

Според Милен Велчев в областта на финансовата и фискалната политика, само за първите три години от мандата си, кабинетът е изпълнил всички обещания, дадени в предизборната програма на НДСВ за целия мандат на управление.

Сред постигнатото той посочи почти двойното намаление на дълговото бреме като съотношение към БВП, поддържането на нулев бюджетен дефицит, постигането на висок и устойчив средногодишен икономически растеж между 5 и 7 на сто, като за първото тримесечие на тази година той е достигнал 5,3 на сто.

"Още през миналата година приключи приватизацията в банковия сектор по един много категоричен и успешен начин, а кредитният рейтинг на страната, отразяващ всички тези процеси, беше повишен 11 пъти, включително и чрез достигане на инвестиционен рейтинг", каза Милен Велчев.

Той отбеляза, че преките данъци са намалели значително и предстои този процес да продължи, а необходимите приходи в бюджета са обезпечени чрез радикално повишаване на събираемостта.

До края на мандата си сред основните предизвикателства във финасвото министерство Велчев посочи успешното завършване на реформите в приходните администрации, които са започнали още от първите месеци на мандата, най-напред в областта на митническата администрация, чрез привличането като консултанти на Краун Ейджънтс и с назначаването на новото ръководство на агенция "Митници".

През 2007 г. страната ни ще разполага с напълно модернизирана митническа администрация, способна добре да защити интересите на цяла Европа и външните граници на целия ЕС, казва Велчев.

Той изтъква като друга важна реформа тази в данъчната администрация. Чрез създаването на Националната агенция по приходите МФ си е поставило за цел рязко да подобри качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, да намали разходите за събиране на държавните вземания и да повиши събираемостта.

"Тази реформа започна по-късно и в момента е в разгара си, но очаквам, че основните действия по нея ще се случат в следващите 12 месеца", каза Велчев.

Други важни реформи предстоят в областта на финансовата децентрализация с приемането през следващата година на Закона за общинския дълг и Закона за общинските бюджети", каза финансовият министър.

Предвижда се също чрез по-дълбоки реформи да се разширят правомощията на местните власти в определянето и събирането на местните данъци и такси", допълни Милен Велчев.

Попитан дали споделя някои опасения от "прегряване" на икономиката, министърът заяви, че той лично не смята, че икономиката прегрява. "Но мисля, че е навременна една дискусия, която да стигне до някакви по-категорични изводи за това, какви биха били индикаторите, показващи едно прегряване в бъдеще", каза той. По думите му във всяка страна в един или друг момент икономиката може да се намира в състояние на прегряване, което се дефинира като растеж с темпове, по-високи от устойчивите, генериращи наднормена инфлация и дефицит по текущата сметка, създаващи опасност за последваща криза.

"Не смятам, че България е в такъв етап, но пък смятам, че ние трябва да продължим ускорено със структурните реформи, които ще повишат потенциалния растеж на българската икономика и ще достигнем прага, при който няма да се опасяваме от прегряване на икономиката", допълни Велчев.

Конкретните параметри на семейното подоходно облагане тепърва ще се изясняват. Според министъра обаче по принципите на въвеждането му има единно мнение и те са: първо, че формата на данъчни облекчения трябва да бъде чрез намаляване на данъчно облагаемия доход с определена сума за всяко дете, и, второ, че за второ и трето дете тази сума трябва да нараства. "Конкретните параметри ще се определят при изготвянето на бюджета", казва той.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?