Велчев предлага ограничаване на разходите заради иракската криза

В доклад на министерството на финансите за ефекта на иракската криза върху страната ни се казва, че ситуацията налага поддържане на стриктна фискална дисциплина до края на годината от страна на министерствата и ведомствата, както и избягване на възникването на непредвидени или извънредни разходи. Документа бе разгледан на днешното заседание на правителството.

Министърът на финансите Милен Велчев каза, че не трябва да се правят непредвидени разходи за текуща издръжка и капиталовите разходи. Според него някои решения, свързани с попълване на свободни щатни бройки, също могат да бъдат отложени във времето.

Докладът разглежда влиянието на конфликта в Ирак върху българската икономика при продължителност месец, три месеца и над шест месеца.

Министърът на финансите обясни, че първият от трите сценария е за конфликт с продължителност на от един месец. При него не се предвиждат значителни промени в макроикономическата рамка на страната, очаква се минимално нарастване на износа, намаляване на средногодишната инфлация до 2,6%, а реалният ръст на брутния вътрешен продукт ще остане непроменен - 5 процента.

При втория сценарий за конфликт с продължителност от три до четири месеца не се очаква сериозно негативно влияние върху растежа. Той би могъл да спадне до 4,6 процента.

Дефицитът по текущата сметка ще се увеличи до 962 милиона долара от предвидените 906 милиона, а инвестициите няма да намалеят от очакваните 920 милиона долара, което е достатъчно за финансиране на дефицита по текущата сметка, каза Велчев. Инфлацията ще се запази на около 3,5% средногодишно и 4% в края на годината.

При по-продължителен конфликт намалението на реалния ръст на БВП ще бъде по-сериозно. Предвижда се той да спадне от 5% на 2,5 процента. Инфлацията ще нарасне от 4% на 6,3% в края на периода и на 4,2% средногодишно, а дефицитът по текущата сметка ще нарасне до 1,03 милиард долара.

При първия сценарий не се очаква влияние върху бюджета, при втория приходите биха намалели с около 32 милиона лева спрямо предварително заложените, а при третия - с около 101 милиона лева.

Министърът каза, че събираемостта на приходите за първите два месеца е по-добра от същия период на миналата година, което дава увереност, че дори при най-песимистичния сценарий за конфликт в Ирак, намаляването на приходите ще бъде компенсирано с по-висока събираемост.

Според Велчев при сегашния размер на валутните резерви, както и на фискалния резерв, не се очаква сериозна нестабилност на икономиката, ако се сбъдне третият сценарий за по-продължителен конфликт в Ирак.

В доклада се посочва, че нито един от сценариите не разглежда падане на курса на долара до нива под 1.7-1.8 лева за долар, а след края на конфликта курсът се очаква да се стабилизира.

От разясненията на Велчев стана ясно, че развитие по иракския дълг към България може да има едва след края на конфликта. Той обясни, че едва ли може да очакваме 1.5 милиарда долара да бъдат платени веднага след края на евентуална война.

Сценариите за изплащането му били за изплащане наведнъж, но с известно намаление, или за разсрочване.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?