Велчев предупреди за необходимостта от балансиран бюджет

Правителството не може да си позволи голям бюджетен дефицит. Напротив, управляващите трябва да се стремят да поддържат балансиран бюджет до 2007 г., той като средствата от европейските фондове, които ще се отпуснат на България през първите 3 години от членството ѝ в ЕС, ще изискват и съфинансиране от бюджета в рамките на 2 - 3% от Брутния вътрешен продукт. Това е предупредил финансовият министър Милен Велчев на заседанието на Националния съвет на НДСВ в понеделник. Речта на Велчев бе разпространена от пресцентъра на финансовото министерство.

"Балансираният бюджет е задължителен поради предизвикателствата на 2007 г. България е на прага да договори най-добрите условия, получавани от страна-член на ЕС. За период от 3 години България ще получи над 4.1 млрд. евро от бюджета на ЕС, от които 2.3 млрд. евро за структурни действия. През 2009 г., когато България ще усвоява всички средства от ЕС, ще се получават средно 219 евро на човек, а общата сума, която страната ще получи от бюджета на ЕС, ще е равна на 7.1% от БВП, което е повече от 2 пъти над сумите, които ще получат 10-те страни през 2006 г. (3.3% БВП). Но тези средства натоварват значително националния бюджет. Допълнителната финансова тежест, която ще следва да поеме бюджетът, надхвърля 10% от общите разходи или над 2 - 3% от БВП", обяснява Велчев.

Според финансовия министър, управляващите трябва да се концентрират върху възможностите за навлизане на частни капитали и управление в секторите на здравеопазване, образование, наука, което освен че ще повиши ефикасността, ще облекчи бюджета и данъкоплатците.

Трябва да се акцентира и на алтернативите за публично-частно партньорство при изграждането и поддържането на инфраструктурата, транспорта, околната среда и други възможни дейности, е казал Велчев.

Той е заявил, че стремежът на финансовото министерство в бюджет 2005 е постигане ниво на нелихвените разходи от 35 - 36% от БВП, тоест нива от 37 - 38% на общите разходи, спрямо сегашните 38 - 39% от БВП.

По отношение на планираните данъчни облекчения Велчев уточнява, че една от целите е компенсиране на евентуалното преместване от работодателя към работника на съотношението в социално-осигурителната тежест.

От думите на Велчев става ясно, че е необходимо да се приеме нов модерен Данъчно процесуален кодекс, както и да се разработят нови данъчни закони в редица области.

Велчев поставя и въпроса за финансовите трудности пред социалната политика заради негативните демографски тенденции. Мярката, която той предлага, е създаването по подобие на Ирландия на допълнителен гаранционен пенсионен фонд с парите от приватизацията през следващите години.

Според финансовия министър е нужна промяна в Кодекса на труда, за да стане по-гъвкав и ефективен пазара на труда.

Както вицепремиерът Шулева, така и Велчев призовава НДСВ да потърси и постигне съгласие с другите политически партии по общите цели на развитие на страната и продължаване на реформите в определени сектори.

В началото на речта си Велчев заявява, че неопитността на НДСВ като управляващи в началото на мандата им е попречила да опровергаят "един шумно прокламиран от дотогавашните управляващи мит - митът за прекрасното правителство на Иван Костов; митът за цъфтящото състояние, в което сме заварили държавата". Според Велчев, "днес вече на всички е ясно, че всъщност поехме едно трудно наследство и планина от несвършени задачи... Един обективен поглед назад ни дава възможност да проследим с какъв впечатляващ списък от изоставени, забравени, пропуснати поради популизъм или в името на някакви лични интереси проблеми трябваше да наваксваме, без от своя страна да изоставаме с нетърпящите отлагане задачи, с които времето притискаше сегашното правителство", казва Велчев и допълва: "За добро или за лошо обаче така и не се научихме на едно - да се хвалим като нашите предшественици".

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?