Венцислав Върбанов: От Държавния резерв липсват 20 хиляди тона зърно

Анкетната парламентарна комисия до момента е установила липсата на 20 хиляди тона зърно от Държавния резерв, за други 75 хиляди тона жито досега все още не са представени доказателства от резерва, че ги има, заяви в Плевен депутатът от ОДС Венцислав Върбанов.

Председателят на парламентарната комисия по земеделието Пламен Моллов от НДСВ потвърди за липсващите 20 хил. това, съобщи БТА. В Пловдив той каза, че очаква до краяь на проварката това количество да се увеличи. Според него няма обяснение и защо количествата зърно, предоставени срещу възстановяване, все още не са върнати.

Според Върбанов 20-те хиляди тона хлебна пшеница са откраднати. Той обаче изрази съмнение, че количеството е много по-голямо. Върбанов очаква започналата от днес проверка на всички складове в страната, където се съхранява жито, да докаже тезата му, че има много количества пшеница, които се водят на отчет по документи в Държавен резерв, а всъщност ги няма в складовете.

В проверката, която трябва да приключи за две седмици, са включени независими специалисти от Националната служба по зърното, Булгарконтрол, експерти, посочени от парламентарните групи. Върбанов е убеден, че установените липси в резерва застрашават националната сигурност.

Държавен резерв по закон трябва да съхранява житото, което да се използва при бедствени ситуации, а не като непазарен механизъм за натиск и влияние на пазара на зърното, коментира той. Депутатът изчисли, че поради закъсняла реакция на правителството за внос на зърно държавата била загубила около 30 милиона лева.

Той смята, че при своите отчети Министерството на земеделието заблуждава обществеността, като твърди, че в населението има 548 хиляди тона зърно, раздадени под формата на рента. Ако това е така, би намаляло значително потреблението на хляб от останалите хлебопроизводители, но такъв процес не се наблюдава, каза Върбанов.

90 на сто зърното от държавния резерв се съхранява във външни бази срещу наем от 1,20 лв/тон, докато собствените стоят празни, заяви в Пловдив депутатът от НДСВ и председател на парламентарната комисия по земеделие Пламен Моллов.

Той уточни, че констатацията е направена от временната анкетна комисия, която разследва състоянието на резерва, и допълни, че събраните до момента данни са изнесени в междинен отчет, който ще бъде обсъден в пленарна зала на 13 февруари.

Като смущаващи елементи от проверката Пламен Моллов посочи, че 7 от 34-те външни зърнени бази не са лицензирани. До момента държавата е платила 1 600 000 лева за наем без да има обоснована мотивация за това. Той смята, че ако издръжката на държавните зърнени бази е по-висока от наемите, тя трябва да се преразгледа, а ако е по-ниска - очаква отговор и на въпроса защо тогава не се използват.

Анкетната комисия е констатирала и занижен контрол в рамките на държавния резерв. Количеството зърно, предоставено за външно съхранение, се декларирало на база окомерно измерване, което в никакъв случай не е точно, заяви още депутатът.

Пазарът на брашното в момента е спокоен, което е следствие от правителственото решение за безмитен внос, коментира още Моллов. Според него търсенето и предлагането са стабилни, което пък гарантира стабилна цена на хляба. Моллов каза, че цената на хляба не се влияе пряко от цената на зърното и ако има драстични завишения близо и над един лев, то ще бъде спекулативно.

Още от Бизнес