Вероятни критерии на американските компании към българските фирми кандидатстващи за поддоставчици на стоки и услуги при възстановяването на Ирак

(списъкът е индикативен и е предоставен от офиса на Американската агенция за международно развитие USAID в България)

Надлежно регистрирана компания в България;

Официален годишен финансов одит;

Съответствие с Американските счетоводни стандарти GAAP (ако отпуснатия контракт надвишава USD500 000);

Общоприета практика за сключване на договори;

Общоприета практика за корпоративно управление (напр. Етичен кодeкс);

Международно признати сертификати за качество и стандарти (ISO, HACCP и др.);

Отговарящи на изискванията за издаване на банков акредитив;

Опит с международни организации (Американската агенция за международно развитие, Обединените нации и др.);

Предишен опит с развиващите се страни (с предпочитание в Близкия изток);

Опит в операции по оказване на помощ при природни бедствия и хуманитарни доставки;

Професионални препоръки (от фирми, които са ползвали услугите им);

Опит в ключовите области на подпомагане:

Пристанищна и летищна администрация;Капитално строителство;Логистична поддръжка;Обществено здравеопазване; Образование (основно и средно);Поддръжка на персонала;Местно управление.

Възможност за бързо сформиране на екипи и ресурси (да притежава налични доставчици, които удовлетворяват стандартите за качество);

Високо квалифициран персонал с езикови умения и предварителен опит.

Източник: Министерство на икономиката

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?