Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Версията на "Трейс" за ремонта на пътя край Своге

До момента АПИ не излязла с официална позиция за качеството на ремонта

7 коментара
Пътят край Своге, на който стана катастрофата, взела 18 жертви, сн. БГНЕС

Повече от месец след тежкия пътен инцидент станал край Своге, при който загинаха 18 души, изпълнителят на ремонтните дейности "Трейс Груп Холд" представи своята позиция по повод обвиненията за некачествен ремонт и отказа да ремонтира участъка за своя сметка.

От компанията заявяват, че са изпълнили качествено и в срок ремонта на пътя. Потвърждение за това било приемането на работата ѝ без забележки от възложителя – Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), инженера – "Мот Макдоналд", и надзора  - "Пътконсулт 2000". Дейностите са били платени от АПИ, всички гаранции по договора са били освободени, а години наред движението през този участък се е осъществявало безпроблемно, при спазване на правилата за движение, посочват от "Трейс". Компанията публикува позицията си на страницата си в интернет, заради обществеността и "многото неистини, на които лекомислено беше дадена публичност".

До момента няма официална позиция от АПИ за качеството на ремонта на пътя, извършен от "Трейс Своге". На 3 септември пътната агенция съобщи, че ще направи пълна ревизия на целия близо 82-километров участък от второкласния път Мездра - Ребърково - Елисейна - Своге - Нови Искър, ремонтиран от сдружението. Проверката все още не е приключила, уточниха от АПИ.

Бившият министър на регионалното развитие Николай Нанков каза след трагедията, че  първоначалният анализ на взетата проба е показал недопустимо вещество в износващия пласт асфалт – варовик.

Рехабилитацията на второкласния път Мездра - Ребърково - Елисейна - Своге - Нови Искър е изпълнена по проект "Транзитни пътища V" (лот 17 ) от "Трейс Своге". Договорът с изпълнителя е по ФИДИК – Червена книга. Работата по обекта е започнала на 21 септември 2011 г. и е приключила на 5 септември 2015 г., по данни на АПИ. Пътят е въведен официално в експлоатация с т.нар. акт 16, от Държавно приемателна комисия на 27 септември 2016, според съобщение на ДНСК.

Към настоящия момент на целия 82-километров пътен участък, в положената от нас асфалтова настилка, няма пропадания, неравности, нарушаване на неговата цялост или наличие на пукнатини, твърдят от "Трейс". Документацията по проекта, включително асфалтови дневници, проби и актове за изпълнение доказвала, че положените асфалтови смеси на целия обект отговарят на зададените и одобрени от АПИ типове.

Проектът на пътя не отговарял на реалната ситуация

Какво и как да се изпълни при рехабилитацията на един път се решава от възложител, (оформя задание), проектира се от проектант, строи се от изпълнител и се приема от представители на възложителя, (Инженер съгласно ФИДИК, Надзор съгласно Закона за устройство на територията и Държавна приемателна комисия). Този процес се отнася за  всички елементи на пътя – габарити, криви, наклони, съоръжения за отводняване, избор на настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. При избраната договорна форма изпълнителят единствено извършва работите без право да изменя или да коригира заданието за строителство, като го спазва стриктно, посочват от "Трейс".

Въпреки всичко при изпълнение на проектното задание "Трейс Своге" констатира несъответствие на проекта с реално съществуващото положение. С писмо от 27 декември 2011 г.  обединението е информирало възложителя, надзора, инженера и проектанта, че за 29 км от пътя, което включва и участъка край Своге, са "установени несъответствия между съществуващото положение и проектното, както по отношение на габарита на пътното платно, така и по отношение на съществуващата и проектната ос на пътя." Това е отразено в три броя чертежи по пътни участъци, които са предоставени на възложителя, проектанта и надзора. Инженерът препраща "Трейс" към търсене "на решения в оперативен порядък" с проектанта за такива участъци, вместо АПИ да възложи съответното препроектиране, да синхронизира реалното положение с проекта и да го възложи за изпълнение на изпълнителя, посочват от "Трейс".

В обяснителната записка на проектанта към техническия проект-задание за обекта, са посочени редица несъответствия с нормативните изисквания, между които:

 • "Съществуващите криви са без преходи, като дължините на циркулярната част не отговаря на Наредбата за проектиране на пътища – 2000 г.";
 • "От км 50+790 до км 75+990 участъкът не отговаря за класа на пътя II-ри, както и за клас на пътя III-ти, поради наличие на криви с радиуси по-малки от 45 за 40 км/час, а около 10% от кривите са за проектна скорост 30 км/час";
 • "Над 56% от кривите не отговарят за класа на пътя";
 • "Всички точки са изравнени в мрежа в координатна система 1970 г."


Писмата на АПИ до "Трейс"

По повод твърденията на бившия регионален министър Николай Нанков, че пътната агенция пет пъти е приканвала с писма изпълнителя на ремонта да отстрани за своя сметка констатираните дефекти, но компания отказала, "Трейс" представят своята версия за това.

От "Трейс" твърдят, че писмата от АПИ са изпратени след изтичането на гаранционните срокове по договора. Гаранционният срок беше един от спорните моменти между АПИ и изпълнителя. От АПИ и до днес официално не са обявили дали е била освободена гаранцията на изпълнителя за добро изпълнение, а твърдяха единствено, че гаранционният срок изтича на 27 декември 2018 г. Освобождаването на гаранцията става след като изтече срока. От "Трейс" сега твърдят, че гаранцията им е била освободена.

Освен това от компанията посочват, че съдържанието на писмата на АПИ не отговаря на договорните условия на ФИДИК. Те са имали характер на придружителни писма, като съдържат основно препратки и приложения с констатации на други лица, които не са страни по договора. В писмата на АПИ не е имало мотивация и/или доказателства за лошо/некачествено изпълнение от страна на ДЗЗД "Трейс Своге", твърдят от "Трейс".

Освен това в писмата липсват технически данни и изисквания или указания от страна на АПИ за претендираните действия, се казва още в позицията на "Трейс". В част от писмата се претендират за изпълнение дейности, които не са били предмет на договора и не са били изпълнявани от "Трейс", твърди още компанията.

Тя посочва, че пътната агенция е имала претенции за "износено асфалтово покритие", но не е представила необходимите технически изисквания и доказателства, че асфалтовото покритие не отговаря на съответните норми. Друга претенция е за "завой с голям вираж", който е бил изпълнен съгласно проектната документация. Изпълнителят няма право да променя проекта, напомнят от "Трейс".

АПИ са имали претенция и за мантинелата, която не е била поставена от "Трейс", защото е липсвала в проекта. Общината също отричаше тя да я е сложила, но последно шефът на пътната агенция Светослав Глосов обяви, че точно това е станало.

Претенции към "Трейс" е имало и за "липсващи капаци на окопи" и почистването им. От компанията обясняват, че капаците са били налице при приемане на обекта и отговорността за липсата им е на този, който следи за текущото поддържане на пътя.

От "Трейс" твърдят, че на всички тези писма на АПИ е отговорено. Посочено е било, че проектът е изпълнен така, както е одобрен от всички институции, включително от Областната дирекция на МВР. Бившият вътрешен министър Валентин Радев нееднократно заяви, че МВР е предупредило няколко пъти АПИ, че има проблем с този пътен участък.

От "Трейс" твърдят още, че заедно с АПИ са имали среща за оглед на обекта на 27 юли 2018 г. - близо месец преди инцидента. Срещата е приключила със съставянето на констативен протокол, но същият е подписан от съответните лица и изпратен с писмо към "Трейс" едва на 28 август 2018 г., след трагичния инцидент.

От "Трейс" твърдят още, че съгласно договора АПИ разполага с механизми за действие в случай, че има пътен участък, който се определя като проблемен. Тя може да ангажира изпълнителя с извършване на съответните работи, съгласно договорните отношения. Другата възможност е да възложи на друго дружество работите, които счита за нужни, и да претендира заплащането им по надлежния ред.

Пътният участък не е с концентрация на ПТП, според наредба на МВР

По повод обвиненията от МВР и живеещи в Своге, че пътният участък е с концентрация на катастрофи, от "Трейс" отбелязват, че според официална информация от МВР – Дирекция "Правно-нормативна дейност", в периода от 1 януари 2014 г. до сега пътната отсечка не е  установена като участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия (ПТП), съобразно критериите, залегнали в Наредба №5/2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП и за категоризиране безопасността на пътищата.

"Значимостта на това обстоятелство е още по-голяма, тъй като видно от трафик камерите по трасето, средно на денонощие по този път преминават 3500 – 4000 моторни превозни средства, включително тежкотоварни. Това за последните 4 години прави над 5 милиона броя превозни средства, при заложени по проект повече от два пъти по-малко", посочват от "Трейс".

Задължително е изпълнителят да има собствената лаборатория

По повод внушенията, че изпълнителят се е контролирал сам себе си, защото лабораторията в която са се правили изпитанията на материалите е собственост на сина на мажоритарния собственик на "Трейс" от компанията твърдят, че задължително условие за участие в обществени поръчки за инфраструктурни обекти към кандидатите е да имат договор или да притежават акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали. Такава лаборатория подлежи на лицензиране и акредитиране от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (БСА).

"Трейс" са използвали няколко лаборатории, които правят изследвания на вложените скални материали, на асфалтови смеси и носимоспособност на асфалта. Това са - НСЛ към НСД "Инфраструктура" ЕООД; ПСЛ "Пи Ес Ай" АД; Строително-изпитвателна лаборатория "Технотест".

Проби от асфалтовите смеси са изследвани също от надзора и инженера на обекта през целия период на изпълнението му. От своя страна АПИ винаги е в правото си да проверява взетите проби и/или да взема такива за собствено изследване, посочват от "Трейс".

По отношение на коефициента на сцепление (съпротивление на хлъзгане) на пътното покритие, от "Трейс" твърдят, че в действащата нормативна уредба не са указани стойности за контрол на показателя. Отбелязват, че коефициентът на сцепление освен от качеството на асфалтовото покритие зависи изключително много от текущата поддръжка и чистотата на пътя, метеорологичните условия, отводняването и други.

По отношение на грапавостта на пътните покрития, изискванията са нормативно уредени в "Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ 2009 г.". Въпреки това АПИ ползва "Временната инструкция за оценка на грапавостта на пътните покрития" от 1972 г., която не е регламентирана в нормативната уредба на агенцията, твърдят от "Трейс". Отбелязват и, че регламентациите в цитираните два нормативни документа по отношение на грапавостта не се припокриват. Освен това, правилата на Временната инструкция, ползвана от АПИ, са ориентировъчни, посочват от "Трейс".

По отношение на показателя "устойчивост на ускорено полиране" – със същия се характеризират скалните материали, влагани в производството на асфалтови смеси. Той е определен в съответствие със стандарт БДС EN 1097-8 за проби, взети от производството на скалния материал. "Според този стандарт скални материали, извлечени от асфалтови смеси, дават заблуждаващи резултати и в този случай резултатите не са приложими за потвърждаване на съответствие", твърдят от "Трейс".

Варовикът в асфалта

Относно обвинението за наличието на недопустим материал в износващия пласт асфалт – варовик от "Трейс" обясняват, че варовиковите скали са  материал, който се използва за почти всички видове асфалт. Това е регламентирано в Стандартите за асфалтовите смеси. В асфалтовите настилки се влага варовикова скала под формата на дребни, едри фракции и каменно брашно. Тяхното съотношение и комбиниране зависи от проектните състави на асфалтовите смеси, твърдят от "Трейс".

"Считаме, че непрофесионални изказвания, както и коментари за недопустимост на съдържание на "варовици", води до налагане в публичното пространство на подвеждащи или неверни хипотези", посочват от "Трейс".

Заплаха за съд заради уронване името на компанията

"Трейс" припомнят, че през последните няколко години председателят на Надзорния съвет на "Трейс Груп Холд" Николай Михайлов нееднократно е апелирал институциите за промяна на остарелите норми за проектиране на пътната инфраструктура, така че те да отговарят на съвременните изисквания за безопасност. Михайлов, който е ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения" в УАСГ, е участвал в изготвянето на новите наредби, които бяха публикувани в "Държавен вестник" миналата седмица.

"В заключение, в интерес на нашите акционери, на нашите служители и на обществеността ще предприемем всички законови действия да защитим репутацията и интересите си срещу онези лица, физически и юридически, които си позволиха пряко или косвено да уронят доброто име, престижа и търговската репутация на компанията чрез разпространяване и внушаване на неверни и заблуждаващи твърдения", се казва в позицията на "Трейс".

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Peter Popov
  #7

  Цялата работа е пределно ясна и елементарна за възприемане. Трейс са бутнали някой лев отгоре за държавната поръчка, който в последствие са го избили с пестена на материали и труд, за сметка на качеството, при приемането по същата схема са дадени пари "за почерпка" на съответните хора и от АПИ си затварят очите за пътя. Нека всички си спомним "качественият участък на магистралата при Стара Загора" и как там в дясната лента на движение седмица след ремонта всичко пропадна и станаха дупки, които буквално

 2. Територия на Мики Маус
  #6

  С такива проекти и за толкова пари-такива ремонти. Гарантирано от ДЕМОКРАЦИЯТА! На избори сме избирали възложителите!

 3. безпартийна
  #5

  Освен конкретния строител на даден път, отговорност носят и тези, които са го приели. Но много от недостатъците се проявяват след време, макар и кратко. Та, какво ще кажат от Трейс по повод на хлътванията в дясната лента на сравнително нова отсечка, която свързва Хемус със София? Във всеки случай, това не е отсечка за 140 км/час. За 90 - може би. Хлътвания по десните ленти има и на Тракия, и това е видимо. Очевидно е от икономия на материали и строителни стандарти.

 4. Дедо Пене
  #4

  АПИ дали ще посмее въобще да излезе с позиция, след като е ясно, че тя е виновна?

 5. Andrea Ivanova
  #3

  На мене написаното ми звучи доста логично с оглед на оплакванията и на други изпълнители на обекти. А и то си има причина от страната ни да се оттеглят доста крупни инвеститори в последните години.

 6. Авакум Захов
  #2

  Много ясно. В момента, в който започнат да ремонтират за своя сметка, все едно са се самообвинили за смъртта на загиналите хора.

 7. Baraev
  #1

  Трейс - виновни и нагли!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.