Ветропаркът "Свети Никола" е спестил над 3 млн. т СО2 емисии за 11 години

Ветропаркът "Свети Никола" е спестил над 3 млн. т СО2 емисии за 11 години

3а единадесет години работа най-големият ветропарк в България – "Свети Никола" край Каварна, е произвел 3.6 млн. мегаватчаса чиста енергия и е спестил изхъвряленот във въздуха над 3 млн. това въглеродни емисии, съобщиха в сряда от AES България, която притежава и управлява мощността от 156 МВ.

Електроцентралата осигурява над 20% от ветровите мощности в страната, което я позиционира като гръбнак на възобновяемите източници в страната.

Спестените от експлоатацията на 52-те вятърни турбини през този период парникови газове са равни на абсорбирането на CO2 от повече от 2.5 милиона дървета за 70 години.

"В AES подобряваме живота, като предоставяме по-екологични и интелигентни енергийни решения, от които светът се нуждае. Всеки ден нашият екип работи за изпълнение на нашата мисия за ускоряване на бъдещето на енергията. Вятърен парк "Свети Никола" има важна роля за превръщането на нашата мисия в реални действия", коментира Оливие Маркет, президент на AES България.

ВяЕЦ "Свети Никола" е и в основата на Интегрираната система за ранно предупреждение за защита на птиците, която отговаря на европейските изисквания за опазване на дивите птици. Системата интегрира наблюдение на място от орнитолози, както и модерни радари, които сигнализират за приближаващи се ята или единично прелитащи птици, което позволява спиране на отделни турбини или на целия парк. По този начин вятърният парк се грижи за околната среда и допринася за опазването на биологичното разнообразие в района на Каварна, посочват от компанията, която е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3.2 млрд. лв.

Споделяне

Още от Greenpool