Видеоигрите с етикети за каква възраст са подходящи

Видеоигрите с етикети за каква възраст са подходящи

Европейският парламент одобри в четвъртък разработването на общи за съюза правила за етикетиране на видеоигрите според това за каква възраст са подходящи, както и разработването на “червен бутон“ върху конзоли, устройства за игри и компютри, чрез който родителите да могат да дезактивират или да контролират достъпа до дадена игра или до някои нейни части през определени часове.

Етикетите върху видеоигрите ще ориентират по-добре родителите в избора на подходяща за възрастта на детето им игра и ще ограничат непълнолетните лица до продукти с вредно съдържание, се посочва в доклада, приет в четвъртък с 552 гласа "за", 12 "против" и 6 "въздържали се".

ЕП приветства Паневропейската система за информация за игрите (PEGI) за възрастов рейтинг и PEGI Online, ограничаваща непълнолетните до определени игри в мрежата, но призовава секторите на видеоигрите и конзолите допълнително да подобрят тези две системи, да актуализират редовно критериите за класифициране по възраст и етикетиране и да рекламират PEGI по-активно.

В същото време евродепутатите настояват държавите членки да гарантират, че никоя национална рейтингова система няма да бъде разработена така, че да води до фрагментиране на пазара. Освен това страна от ЕК, която е забранила на своя територия определена игра, трябва да информира за това останалите членки.

Парламентът подкрепя развитието на системата PEGI Online и продължаващото съфинансиране на тази система от Европейската комисия в рамките на програмата Safer Internet (относно безопасността на децата в интернет).

Докладът отбелязва, че докато насилието във видеоигрите не води автоматично до такова поведение в живота, някои експерти все пак смятат, че продължителното излагане на сцени на жестокост във видеоигрите може да има отрицателно въздействие върху малолетните.

В същото време видеоигрите могат да бъдат от полза за медицината,подчертават специалистите. Т.нар. терапия с видеоигри е доказала, че е ефективна за рехабилитацията на пациенти, претърпели удар, хора с травматични мозъчни наранявания и с мускулни проблеми и деца, страдащи от аутизъм.

Споделяне

Още от Европа