Видин иска еврофинансиране за крайречен парк и университет

Община Видин участва с 11 проекта в Дунавската стратегия за развитието на регионите, съобщиха от общината. Кметът на града Румен Видов ще представлява Асоциацията на

Дунавските общини на предстоящо заседание в Брюксел на 15 юли.

Приоритетни за града са строежът на пречиствателна станция за отпадни води, "Дунав парк Видин-Калафат" и изграждането на Технически университет във Видин.

Тези три проекта бяха поощрени на проведените две Дунавските конференции. Според представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, те отговарят напълно на изискванията на Дунавската стратегия за развитието на регионите.

Около100 милиарда евро са средствата от Европа, с които ще се финансира Дунавската стратегия.

Това са парите за 7 години (2007 – 2013) по всичките програми за териториално сътрудничество в Дунавския басейн, включващ България, Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, Молдова и Украйна. До 2013 г. България и Румъния трябва да си поделят 262 млн. евро.

Проектите за мостове над Дунав между Силистра и Кълъраш и Оряхово и Бекет също може да се финансират с европари по линия на Дунавската стратегия.

Споделяне

Още от Бизнес