ВиК Смолян ще инвестира над 91 млн. лв. в следващите 4 години

Това е първият подписан договор с оператор по програма "Околна среда"

ВиК Смолян ще инвестира над 91 млн. лв. в следващите 4 години

ВиК Смолян ще инвестира над 91.3 млн. лв. през следващите четири години във водоснабдителната и канализационната мрежа в региона. От тях над 68 млн. лв. са безвъзмездна помощ по линия на оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014 – 2020 г.
Това е първият подписан договор с ВиК оператор по ОПОС за настоящия програмен период от м
инистъра на околната среда и водите Нено Димов и управителят на "ВиК" Смолян инж. Мариян Николов.

Интегрираният воден проект на агломерация Смолян предвижда рехабилитация на пречиствателната станция за отпадъчни води в града. Ще бъде изградена и реконструирана 14 км водопроводна и 19 км канализационна мрежа.

Изпълнението на проекта ще подобри пречистването на отпадъчните води и ще намали чувствително загубите във водопреносната мрежа. Със завършването на проекта от подобрено пречистване на отпадъчните води ще се ползват допълнително 30 000 жители, посочиха от Министерството на околната среда и водите.

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян е създадено през септември 1991 г. То е изцяло държавна собственост. Дружеството обслужва с вода населението и бизнеса на 10 общини - Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област. Общият брой на населението е около 130 000 души, което живее в 247 населени места.

Общото финансово състояние на ВиК Смолян, според последния му публикуван финансов отчет за 2017 г. Компанията е приключила година с печалба от 404 хил. лв. Реализираните приходи от дейността му възлизат на близо 7.5 млн. лв. Проблем за компанията е плащането на сметките, като задълженията на клиентите възлизат на 185 хил. лв., както и кражбите на вода. В компанията работят около 300 души.

През настоящия програмен период 2014 - 2020 г. ОПОС финансира ВиК проекти чрез прилагане на регионалния подход една обособена територия – един оператор – един проект. Очаква се още 14 ВиК оператора да подадат своите проектни предложения.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?