ВиК-стратегията на Световната банка се забавя с шест месеца

ВиК-стратегията на Световната банка се забавя с шест месеца

Парламентът да приеме удължаване на срока за изготвяне на стратегията за финансиране на водния сектор от Световната банка, предлага Министерският съвет. За целта Народното събрание трябва да ратифицира изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране и укрепване на регулаторния капацитет, сключен през февруари 2016 г. между регионалното министерство и Световната банка.

С подписаното на 2 ноември т. г. изменение се удължава от 12 на 19 месеца срокът за предоставяне на Стратегията за финансиране на отрасъл ВиК. В същото време от споразумението ще отпадне задължението за Световната банка да преоцени публичните ВиК- активи.

От Министерския съвет аргументира удължаването на срока за изготвяне на стратегията с необходимостта да се обсъдят със широк кръг заинтересовани страни размера на необходимите инвестиции във водния сектор, както и източниците и начините за финансирането на отрасъла.

Преоценката на ВиК-активите се отменя поради невъзможност да бъде изготвен в периода на действие на споразумението. Заради това ще се намали и стойността на споразумението, което бе за 3 млн. лв., предоставени от Оперативната програма "Околна среда“ 2014-2020 г.

Споделяне

Още от Бизнес